La digitalització fàcil, reutilitzable i gradual que acosta diferents generacions mitjançant la gamificació i permet accedir a materials didàctics de qualitat a tot tipus de famílies.

* Consulta els formats disponibles (multinivell, multimèdia i digital) per a la teva assignatura.

Us acompanyem en aquesta
transformació pedagògica

Avaluació competencial, incloent-hi coavaluació i autoavaluació.

Guies didàctiques i material de reforç i ampliació.

Formació i suport digital, en línia i presencial.

Llicències d’aula (multinivell, multimèdia i/o digital) amb solucionari i orientacions didàctiques per al docent.

Programació per competències específiques i la seva aportació a l’assoliment de les competències clau mitjançant els descriptors operatius.

ProDigi inclou un servei d’assessorament als centres i les famílies per a la compra sostenible dels materials.

LLIBRE DE TEXT AMB LLICÈNCIA D’AULA

El llibre de text amb llicència ProDigi projectable a la PDI de l’aula.

DIGITAL ProDigi

· Llicència d’aula ProDigi per al professorat durant tota la prescripció.
· Llicència d’estudiant ProDigi inclosa el primer any.
· Recàrrega digital bonificada ProDigi a partir del segon any per a llibres reutilitzats.

Flexibilitat i comoditat

1. Flexibilitat per a les famílies per triar entre el format paper i el digital.
2. Estalvi amb compra en línia.

METODOLOGIA 'BLENDED'

Una combinació híbrida de paper i digital, que estableix una continuïtat didàctica entre el format presencial i el virtual, renovable anualment. Ideal per disposar de materials didàctics de qualitat de manera còmoda i econòmica per a les famílies.

Les seqüències didàctiques es concreten en un format dual per a l'alumnat:

Llicència ProDigi

 • Nova interfície que facilita la comprensió i la navegació.
 
 • Nous motors d’activitats autocorrectives.
 
 • Nou gestor de fitxers per a les activitats de resposta oberta.
 
 • Noves activitats gamificades.
 
 • Nou visor d’elements 3D.
 
 • Nou informe d’activitats multimèdia.
 
 • Nova llicència multinivell* amb dos perfils de continguts inclosos: general i essencial (resum dels sabers bàsics i activitats adaptades).
 
 • Possibilitat d’escollir el perfil de contingut més adequat per a cada estudiant o combinar-los.

* Consulta els formats disponibles (multinivell, multimèdia i digital) per a la teva assignatura.

Quadern imprès

 • Nou disseny pedagògic inscrit en un context d’aprenentatge dual.
 
 • Funciona com a portafolis d’aprenentatge per als alumnes i les famílies.
 
 • A l’abast de qualsevol estudiant, a qualsevol lloc i en qualsevol moment.
 
 • Element de caràcter inclusiu que aporta cohesió a l’aula.

Personalitzable per a cada estudiant entre dos perfils de seqüències didàctiques: general i essencial.

LLICÈNCIA PRODIGI 100% DIGITAL

La proposta que combina els recursos de suport tradicionals per al professorat amb els materials en línia per a generacions d’alumnes nadius digitals. Ideal per a centres totalment digitalitzats o que volen optar per la digitalització total coincidint amb el canvi curricular.

Amb l’oferta digital de matèries més amplia

Nova interfície que facilita la comprensió i la navegació.

Nou gestor de fitxers per a les activitats de resposta oberta.

Nou visor d’elements 3D.

Llicència multinivell* amb dos perfils de contingut: general i essencial (resum dels sabers bàsics i activitats adaptades).

Nous motors d’activitats autocorrectives.

Noves activitats gamificades.

Nou informe d’activitats multimèdia.

Possibilitat d’escollir el perfil de contingut més adequat per a cada estudiant o combinar-los.

Les tres opcions permeten…

 • Implementar els nous currículums amb comoditat i seguretat.
 
 • Motivar l’alumnat i introduir canvis en les dinàmiques de classe a criteri del docent.
 
 • Combinar-se i/o alternar-se dins el Departament, el centre, el curs o la classe, per generar veritables aules híbrides.
 • Reduir la despesa en materials didàctics
  per assignatura.
 
 • Maximitzar l’estalvi amb paquets de matèries.
 
 • Integrar els continguts al nostre entorn virtual ProDigi (gratuïtament), a Moodle o a qualsevol plataforma que compleixi Marsupial.

Acosta’t a nosaltres

Posa’t en contacte amb els nostres experts en educació i rep tota la informació necessària per convertir-te en ProDigi.