MATEMÀTIQUES

Aquí tens una concreció del currículum LOMLOE, que fomenta els aprenentatges competencials, significatius i reflexius mitjançant propostes didàctiques tant virtuals com presencials a fi de formar persones autònomes, empoderades i emprenedores.

El nostre equip d’autors

Entorn personal d’aprenentatge

Animacions i vídeos, activitats interactives autoavaluables, ampliacions de continguts, eines i recursos addicionals per a l’alumnat. 

Més de 100 activitats per unitat

Amb identificació de les competències treballades en cadascuna de les activitats proposades i classificades per nivells de dificultat.

Gamificació

Apartat de matemàtiques recreatives en cada unitat amb problemes gamificats i anècdotes curioses per descobrir el costat divertit dels continguts tractats en la unitat.

Avalua’t

Propostes d’activitats d’autoavaluació per a l’alumnat.

Tria entre tres concrecions de material per a l’alumnat d’acord amb les necessitats específiques de cada grup.

Els nostres continguts digitals incorporen les funcions de l’aula virtual ProDigi (informes, blog, paquets d’activitats).
També pots integrar-los a Moodle o accedir-hi des de Classroom.

Els primers materials didàctics dissenyats per aprofitar els diferents avantatges que t’ofereixen el format paper i el digital.
Una solució innovadora i assequible per garantir l’accés a materials didàctics de qualitat de totes les assignatures.

El llibre de text que permet dinamitzar les classes mitjançant projectors, pissarres digitals i/o pantalles interactives.

Totes les propostes inclouen els recursos tradicionals del professorat, amb la incorporació de les noves eines, per assolir amb èxit els currículums competencials.

Totes les matèries

Acosta’t a nosaltres

Posa’t en contacte amb els nostres experts en educació i rep tota la informació necessària per convertir-te en ProDigi.