LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Una concreció del currículum LOMLOE, que fomenta els aprenentatges competencials, significatius i reflexius amb la finalitat d’ajudar l’alumnat de Batxillerat a superar amb èxit el repte de les noves proves d’accés.

El nostre equip d’autors

ISBN: 978-84-307-5450-2

Fes clic a la imatge i visualitza una unitat de mostra per veure el tipus de contingut.

ISBN: 978-84-307-5410-6

Fes clic a la imatge i visualitza una unitat de mostra per veure el tipus de contingut.

ISBN: 978-84-307-5425-0

Fes clic a la imatge i visualitza una unitat de mostra per veure el tipus de contingut.

Fes clic a la imatge i visualitza una unitat de mostra per veure el tipus de contingut.

Fes clic a la imatge i visualitza una unitat de mostra per veure el tipus de contingut.

Compteu amb dues propostes per al nou primer de Batxillerat LOMLOE: d'una banda Remor i de l'altra Ressons i Sentits.

Mentre que Remor 1 i Remor 2 combinen unitats de Llengua i Literatura, d’acord amb la distribució curricular LOMLOE, Ressons concentra totes les unitats de Literatura a primer de Batxillerat i Sentits tota la part de Llengua a segon.

Ressons va acompanyat del nou Pas i repàs, un conjunt de pràctiques variades de llengua, centrades sobretot en aspectes normatius referits a la fonètica i l’ortografia, a la morfologia i a la sintaxi.

Trobareu als nostres manuals un treball orientat a l’assoliment amb èxit de les proves del 2024 d’acord amb les tendències apuntades: aprofundiment de la veritable contextualització competencial, una transversalitat més gran, més proximitat a la diversitat de models territorials.

Els nous manuals per a l’alumnat de Batxillerat, estan disponibles en format paper i digital.

El format digital projectable a la pissarra digital permet al docent dinamitzar les classes. A més, hi trobarà recursos addicionals.

Podeu recomanar preferentment un dels dos formats o oferir al vostre alumnat la possibilitat d’escollir l’opció que s’adeqüi millor a les seves necessitats.

També podreu canviar d’un format a l’altre en funció del grau de digitalització actual o dels propers cursos al vostre centre.

Totes les matèries

Acosta’t a nosaltres

Posa’t en contacte amb els nostres experts en educació i rep tota la informació necessària per convertir-te en ProDigi.