MATEMÀTICA MANIPULATIVA

Mètode Quinzet Derive

El mètode Quinzet Derive de matemàtica manipulativa forma part de la línia ProDigi de materials híbrids per atendre les necessitats dels nous models d’aprenentatge.

Constitueix una proposta d’aprenentatge per activitats en què la recerca, la formulació d’hipòtesis, el treball manipulatiu i la resolució de situacions matemàtiques condueixen els infants cap al coneixement.

Un impuls progressiu dels recursos digitals i l’ús en cada seqüència didàctica de materials vivencials i manipulatius proporcionen un progrés constant i segur dels aprenentatges matemàtics.

Amb la garantia d’un desplegament complet de tots els sentits matemàtics curriculars. Per arribar al final de l’etapa d’Educació Primària amb totes les competències de l’àmbit assolides.

Recerca amb
material manipulatiu

· Activitats vinculades a cada aprenentatge matemàtic.
· Integrades en el procés del mètode científic.
· Reproduïbles a la pissarra digital manipulativa.

Pissara digital
manipulativa

· Reproducció virtual d’accions manipulatives.
· Diversitat d’elements manipulatius.
· En coherència amb les seqüències didàctiques.

HÍBRID. BLOCS DE TREBALL

DIGITAL

EINES DIDÀCTIQUES

HÍBRID. BLOCS DE TREBALL

DIGITAL

EINES DIDÀCTIQUES

HÍBRID

Metodologia d'aprenentatge per activitats on la investigació, la formulació de l'hipòtesi, el treball manipulatiu i la resolució de situacions matemàtiques condueixen als infants cap al coneixement.
Amb un ús equilibrat dels recursos digitals, manipulatius i en paper.

DIGITAL

Amb els continguts curriculars complets i disponibilitat d'eines interactives, audiovisuals i accés a la pissarra digital manipulativa.
Constitueix un instrument imprescindible pel tractament de la diversitat a l'aula.
Amb un perfil específic de docent que permet accedir a: informes d'alumnes, blog de l'aula, paquets d'activitats específics, etc.

SABERS

Recull dels continguts conceptuals per ajudar a consolidar els coneixements.

EINES DIDÀCTIQUES

* Orientacions didàctiques a l'entorn digital i en paper.
* Itineraris didàctics que faciliten el treball del docent.
* Programació i avaluació competencial.
* Propostes d'atenció a la diversitat.

HÍBRID

Metodologia d'aprenentatge per activitats on la investigació, la formulació de l'hipòtesi, el treball manipulatiu i la resolució de situacions matemàtiques condueixen als infants cap al coneixement.
Amb un ús equilibrat dels recursos digitals, manipulatius i en paper.

DIGITAL

Amb els continguts curriculars complets i disponibilitat d'eines interactives, audiovisuals i accés a la pissarra digital manipulativa.
Constitueix un instrument imprescindible pel tractament de la diversitat a l'aula.
Amb un perfil específic de docent que permet accedir a: informes d'alumnes, blog de l'aula, paquets d'activitats específics, etc.

SABERS

Recull dels continguts conceptuals per ajudar a consolidar els coneixements.

EINES DIDÀCTIQUES

* Orientacions didàctiques a l'entorn digital i en paper.
* Itineraris didàctics que faciliten el treball del docent.
* Programació i avaluació competencial.
* Propostes d'atenció a la diversitat.

HÍBRID

Metodologia d'aprenentatge per activitats on la investigació, la formulació de l'hipòtesi, el treball manipulatiu i la resolució de situacions matemàtiques condueixen als infants cap al coneixement.
Amb un ús equilibrat dels recursos digitals, manipulatius i en paper.

DIGITAL

Amb els continguts curriculars complets i disponibilitat d'eines interactives, audiovisuals i accés a la pissarra digital manipulativa.
Constitueix un instrument imprescindible pel tractament de la diversitat a l'aula.
Amb un perfil específic de docent que permet accedir a: informes d'alumnes, blog de l'aula, paquets d'activitats específics, etc.

SABERS

Recull dels continguts conceptuals per ajudar a consolidar els coneixements.

EINES DIDÀCTIQUES

* Orientacions didàctiques a l'entorn digital i en paper.
* Itineraris didàctics que faciliten el treball del docent.
* Programació i avaluació competencial.
* Propostes d'atenció a la diversitat.

HÍBRID

Metodologia d'aprenentatge per activitats on la investigació, la formulació de l'hipòtesi, el treball manipulatiu i la resolució de situacions matemàtiques condueixen als infants cap al coneixement.
Amb un ús equilibrat dels recursos digitals, manipulatius i en paper.

DIGITAL

Amb els continguts curriculars complets i disponibilitat d'eines interactives, audiovisuals i accés a la pissarra digital manipulativa.
Constitueix un instrument imprescindible pel tractament de la diversitat a l'aula.
Amb un perfil específic de docent que permet accedir a: informes d'alumnes, blog de l'aula, paquets d'activitats específics, etc.

SABERS

Recull dels continguts conceptuals per ajudar a consolidar els coneixements.

EINES DIDÀCTIQUES

* Orientacions didàctiques a l'entorn digital i en paper.
* Itineraris didàctics que faciliten el treball del docent.
* Programació i avaluació competencial.
* Propostes d'atenció a la diversitat.

Acosta’t a nosaltres

Posa’t en contacte amb els nostres experts en educació i rep tota la informació necessària per convertir-te en ProDigi.