QUÍMICA

Una concreció del currículum LOMLOE, que fomenta els aprenentatges competencials, significatius i reflexius amb la finalitat d’ajudar l’alumnat de Batxillerat a superar amb èxit el repte de les noves proves d’accés.

El nostre equip d’autors

Fes clic a la imatge i visualitza una unitat de mostra per veure el tipus de contingut.

Fes clic a la imatge i visualitza una unitat de mostra per veure el tipus de contingut.

Materials desenvolupats d'acord amb els nous currículums LOMLOE.

Trobareu als nostres manuals un treball orientat a l’assoliment amb èxit de les proves del 2024 d’acord amb les tendències apuntades: aprofundiment de la veritable contextualització competencial, una transversalitat més gran, més proximitat a la diversitat de models territorials.

Els nous manuals per a l’alumnat de Batxillerat, estan disponibles en format paper i digital.

El format digital projectable a la pissarra digital permet al docent dinamitzar les classes. A més, hi trobarà recursos addicionals.

Podeu recomanar preferentment un dels dos formats o oferir al vostre alumnat la possibilitat d’escollir l’opció que s’adeqüi millor a les seves necessitats.

També podreu canviar d’un format a l’altre en funció del grau de digitalització actual o dels propers cursos al vostre centre.

Totes les matèries

Acosta’t a nosaltres

Posa’t en contacte amb els nostres experts en educació i rep tota la informació necessària per convertir-te en ProDigi.