LLENGUA CATALANA

Mètode Activa

ProDigi ofereix un procés continu de reflexió sobre la llengua que permet assolir al final de l'etapa les competències lingüístiques imprescindibles per encarar amb garanties l'etapa de secundària.

Dota els docents d’itineraris didàctics ordenats i coherents per a tota l’etapa d’Educació Primària.

Ofereix un procés continu de reflexió sobre la llengua que permet assolir al final de l’etapa les competències lingüístiques imprescindibles per encarar després l’etapa de Secundària.

Els materials de l’alumnat de 1r curs estan disponibles en dues versions: en lletra lligada i en lletra d’impremta.

El Repte “Activa’t”

· Proposta de treball interdisciplinari i col·laboratiu.
· Present en cada unitat didàctica.
· Presentat de forma audiovisual i engrescadora.
· Moment d’aplicació de coneixements i habilitats.

HÍBRID. LLETRA D'IMPREMTA i LLETRA LLIGADA

El mètode híbrid de llengua en context per a Llengua i Lengua castellana us proposa una metodologia d'aprenentatge en què l'exercici de les habilitats comunicatives constitueix l'eix vertebrador.
Amb un ús equilibrat dels recursos digitals, manipulatius i en paper.

DIGITAL

Amb els continguts curriculars complets i disponibilitat d'eines interactives, audiovisuals i interdisciplinars.
Constitueix un instrument imprescindible pel tractament de la diversitat a l'aula.
Amb un perfil específic de docent que permet accedir a: informes d'alumnes, blog de l'aula, paquets d'activitats específics, etc.

EINES DIDÀCTIQUES

· Amb un esquema de cada unitat didàctica.
· Amb la programació didàctica de cada seqüència, que conté objectius, competències, continguts i criteris d'avaluació.
· Amb propostes d'avaluació formativa i registre d'identificació.
· Constitueix un navegador obert i útil per facilitar la feina al docent.

HÍBRID

El mètode híbrid de llengua en context per a Llengua i Lengua castellana us proposa una metodologia d'aprenentatge en què l'exercici de les habilitats comunicatives constitueix l'eix vertebrador.
Amb un ús equilibrat dels recursos digitals, manipulatius i en paper.

DIGITAL

Amb els continguts curriculars complets i disponibilitat d'eines interactives, audiovisuals i interdisciplinars.
Constitueix un instrument imprescindible pel tractament de la diversitat a l'aula.
Amb un perfil específic de docent que permet accedir a: informes d'alumnes, blog de l'aula, paquets d'activitats específics, etc.

EINES DIDÀCTIQUES

· Amb un esquema de cada unitat didàctica.
· Amb la programació didàctica de cada seqüència, que conté objectius, competències, continguts i criteris d'avaluació.
· Amb propostes d'avaluació formativa i registre d'identificació.
· Constitueix un navegador obert i útil per facilitar la feina al docent.

HÍBRID

El mètode híbrid de llengua en context per a Llengua i Lengua castellana us proposa una metodologia d'aprenentatge en què l'exercici de les habilitats comunicatives constitueix l'eix vertebrador.
Amb un ús equilibrat dels recursos digitals, manipulatius i en paper.

DIGITAL

Amb els continguts curriculars complets i disponibilitat d'eines interactives, audiovisuals i interdisciplinars.
Constitueix un instrument imprescindible pel tractament de la diversitat a l'aula.
Amb un perfil específic de docent que permet accedir a: informes d'alumnes, blog de l'aula, paquets d'activitats específics, etc.

SABERS

· Fons de contingut per al coneixement de la llengua
· Diversitat de tipus de text i estratègies de comprensió lectora.

EINES DIDÀCTIQUES

· Amb un esquema de cada unitat didàctica.
· Amb la programació didàctica de cada seqüència, que conté objectius, competències, continguts i criteris d'avaluació.
· Amb propostes d'avaluació formativa i registre d'identificació.
· Constitueix un navegador obert i útil per facilitar la feina al docent.

HÍBRID

El mètode híbrid de llengua en context per a Llengua i Lengua castellana us proposa una metodologia d'aprenentatge en què l'exercici de les habilitats comunicatives constitueix l'eix vertebrador.
Amb un ús equilibrat dels recursos digitals, manipulatius i en paper.

DIGITAL

Amb els continguts curriculars complets i disponibilitat d'eines interactives, audiovisuals i interdisciplinars.
Constitueix un instrument imprescindible pel tractament de la diversitat a l'aula.
Amb un perfil específic de docent que permet accedir a: informes d'alumnes, blog de l'aula, paquets d'activitats específics, etc.

SABERS

· Fons de contingut per al coneixement de la llengua
· Diversitat de tipus de text i estratègies de comprensió lectora.

EINES DIDÀCTIQUES

· Amb un esquema de cada unitat didàctica.
· Amb la programació didàctica de cada seqüència, que conté objectius, competències, continguts i criteris d'avaluació.
· Amb propostes d'avaluació formativa i registre d'identificació.
· Constitueix un navegador obert i útil per facilitar la feina al docent.

HÍBRID

El mètode híbrid de llengua en context per a Llengua i Lengua castellana us proposa una metodologia d'aprenentatge en què l'exercici de les habilitats comunicatives constitueix l'eix vertebrador.
Amb un ús equilibrat dels recursos digitals, manipulatius i en paper.

DIGITAL

Amb els continguts curriculars complets i disponibilitat d'eines interactives, audiovisuals i interdisciplinars.
Constitueix un instrument imprescindible pel tractament de la diversitat a l'aula.
Amb un perfil específic de docent que permet accedir a: informes d'alumnes, blog de l'aula, paquets d'activitats específics, etc.

SABERS

· Fons de contingut per al coneixement de la llengua
· Diversitat de tipus de text i estratègies de comprensió lectora.

EINES DIDÀCTIQUES

· Amb un esquema de cada unitat didàctica.
· Amb la programació didàctica de cada seqüència, que conté objectius, competències, continguts i criteris d'avaluació.
· Amb propostes d'avaluació formativa i registre d'identificació.
· Constitueix un navegador obert i útil per facilitar la feina al docent.

HÍBRID

El mètode híbrid de llengua en context per a Llengua i Lengua castellana us proposa una metodologia d'aprenentatge en què l'exercici de les habilitats comunicatives constitueix l'eix vertebrador.
Amb un ús equilibrat dels recursos digitals, manipulatius i en paper.

DIGITAL

Amb els continguts curriculars complets i disponibilitat d'eines interactives, audiovisuals i interdisciplinars.
Constitueix un instrument imprescindible pel tractament de la diversitat a l'aula.
Amb un perfil específic de docent que permet accedir a: informes d'alumnes, blog de l'aula, paquets d'activitats específics, etc.

SABERS

· Fons de contingut per al coneixement de la llengua
· Diversitat de tipus de text i estratègies de comprensió lectora.

EINES DIDÀCTIQUES

· Amb un esquema de cada unitat didàctica.
· Amb la programació didàctica de cada seqüència, que conté objectius, competències, continguts i criteris d'avaluació.
· Amb propostes d'avaluació formativa i registre d'identificació.
· Constitueix un navegador obert i útil per facilitar la feina al docent.

Acosta’t a nosaltres

Posa’t en contacte amb els nostres experts en educació i rep tota la informació necessària per convertir-te en ProDigi.