MÉS LLENGUA

Materials competencials d'ampliació i reforç

QUADERNS DE CAL·LIGRAFIA

Col·lecció de quatre quaderns específics (dos per curs) per treballar la cal·ligrafia amb poemes, cançons, embarbussaments... amb una dificultat creixent pel que fa a les lletres i frases que l'alumnat ha de reproduir. Permeten practicar aquesta habilitat en entorns altament atractius i engrescadors.

QUADERNS DE GRAFOMOTRICITAT

Col·lecció de tres quaderns de grafomotricitat pensada per als alumnes de primer curs de Primària. Dissenyada especialment per seguir familiaritzant els nens i nenes amb el traç, i d'aquesta forma aconsegueixin una alta competència en l'habilitat escriptora.

ORTOGRAFIA CATALANA

Amb la norma ortogràfica com a fil conductor, auqesta col·lecció de dotze quaderns específics, sis per al cicle mitjà i sis per al superior, constitueix una proposta variada d'activitats de consolidació de l'ortografia.

Una àrea de repàs ben estructurada i un apartat d'autoavaluació permeten a l'alumnat assolir amb solvència aquests continguts.

COMPRENSIÓ LECTORA

Col·lecció de divuit quaderns (sis per cada cicle), adaptats a les diferents edats dels alumnes, que contenen un ampli repertori de textos i activitats.

Els quaderns estan enfocats en el desenvolupament de les estratègies de comprensió lectora (anticipació, memòria, deducció, sentit crític, etc), davant diferents tipus de textos i a la millora de les habilitats lectores. Inclouen activitats d'autoavaluació i de comprensió i anticipació lectora.

AGENDA DE LECTURES

Material creat i dissenyat per acompanyar l'alumnat en el gaudi de la lectura. Està pensat especialment perquè s'utilitzi en l'estona de lectura que es fa a l'escola.

L'Agenda de lectures és una guia que permet als alumnes autoregular les lectures, escriure i registrar les pròpies impressions i descobriments com a lectors, i generar alhora espais d'interacció per parlar sobre les lectures i literatura amb els companys. Esdevé, doncs, un quadern de bitàcola, una porta oberta a la descoberta del món lector i una manera d'aprendre a conversar sobre literatura i llibres.

PUNT I SEGUIT

Els quaderns Punt i seguit s'adeqüen a l'enfocament metodològic i didàctic del centre en l'àmbit lingüístic i al grau de coneixement i ritme d'aprenentatge dels alumnes, tant a nivell individual com de grup.

Punt i seguit és una col·lecció per a tota la Primària, organitzada per cicles. En cada cicle s'ofereixen tres nivells: bàsic, intermedi i avançat, per poder escollir en funció de les necessitats lingüístiques de l'alumnat.

Els continguts treballats en aquests quaderns fan referència a:
. La dimensió de la comprensió lectora.
. La dimensió de l'expressió escrita.
. La dimensió literària.
. La dimensió plurilingüe i intercultural.

Cada nivell (bàsic, intermedi i avançat) està estructurat en quatre blocs, en funció de l'ús de la llengua: pràctic, científic, literari i lingüístic. Aquests quatre usos asseguren el tractament de totes les dimensions del currículum.

Acosta’t a nosaltres

Posa’t en contacte amb els nostres experts en educació i rep tota la informació necessària per convertir-te en ProDigi.