GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Aquí tens una concreció del currículum LOMLOE, que fomenta els aprenentatges competencials, significatius i reflexius mitjançant propostes didàctiques tant virtuals com presencials a fi de formar persones autònomes, empoderades i emprenedores.

El nostre equip d’autors

Llicència multinivell

Amb un doble perfil general i essencial personalitzable per a cada alumne/a.

Els reptes

Activitats d’aprenentatge sistemàtic i competencial específic, complementades amb reptes per a l’assoliment de les competències transversals i específiques.

Innovació i rigor

Rigor, selecció, actualització i adequació dels coneixements, les activitats, les dades i les fonts documentals al curs corresponent i al nou currículum.

ODS

Remissió dels continguts i activitats

Sabies que ja als anys 90 vam rebre el premi Emilia Pardo Bazán en reconeixement a la perspectiva de gènere igualitària en un llibre de text?

Tria entre tres concrecions de material per a l’alumnat d’acord amb les necessitats específiques de cada grup.

Els nostres continguts digitals incorporen les funcions de l’aula virtual ProDigi (informes, blog, paquets d’activitats).
També els pots intergrar a Moodle o accedir-hi des de Classroom.

Els primers materials didàctics dissenyats per aprofitar els diferents avantatges que t’ofereixen el format paper i el digital.
Una solució innovadora i assequible per garantir l’accés a materials didàctics de qualitat de totes les assignatures.

El llibre de text que permet dinamitzar les classes mitjançant projectors, pissarres digitals i/o pantalles interactives.

Totes les propostes inclouen els recursos tradicionals del professorat, amb la incorporació de les noves eines, per assolir amb èxit els currículums competencials.

Totes les matèries

Acosta’t a nosaltres

Posa’t en contacte amb els nostres experts en educació i rep tota la informació necessària per convertir-te en ProDigi.