TECNOLOGIA I DIGITALITZACIÓ

Aquí tens una concreció del currículum LOMLOE, que fomenta els aprenentatges competencials, significatius i reflexius mitjançant propostes didàctiques tant virtuals com presencials a fi de formar persones autònomes, empoderades i emprenedores.

Segons la concreció horària de cada centre t’oferim els continguts curriculars de primer a tercer distribuïts en dos o tres cursos.

El nostre equip d’autors

Entorn d’aprenentatge i competència digital

Animacions, vídeos, activitats autoavaluables i ampliacions de contingut.

Doble perfil: general i essencial, personalitzable per a cada alumne/a.

Reptes STEAM

Més oberts i creatius, inclouen aspectes socioemocionals que esdevenen una eina per atreure al llarg de l’ESO el talent femení cap a estudis tecnològics superiors.

Pensament computacional

Jeannette Wing s’hi va referir el 2006 per descriure el procés que, emulant els ordinadors, resol problemes de manera creativa
representant-ne les solucions amb instruccions i algorismes.

El procés tecnològic

Els processos tecnològics són l’eix vertebrador de la matèria. Propostes de treball guiades i testades per garantir l’èxit en la realització de les pràctiques a l’aula taller.

Tria entre tres concrecions de material per a l’alumnat d’acord amb les necessitats específiques de cada grup.

Els nostres continguts digitals incorporen les funcions de l’aula virtual ProDigi (informes, blog, paquets d’activitats).
També pots integrar-los a Moodle o accedir-hi des de Classroom.

Els primers materials didàctics dissenyats per aprofitar els diferents avantatges que t’ofereixen el format paper i el digital. Una solució innovadora i assequible per garantir l’accés a materials didàctics de qualitat de totes les assignatures.
Dues opcions de distribució per cursos: en dos o tres cursos.
Versió en anglès disponible.

El llibre de text que permet dinamitzar les classes mitjançant projectors, pissarres digitals i/o pantalles interactives. Dues opcions de distribució per cursos: en dos o tres cursos.
Versió en anglès també disponible.

Totes les propostes inclouen els recursos tradicionals del professorat, amb la incorporació de les noves eines, per assolir amb èxit els currículums competencials.

Totes les matèries

Acosta’t a nosaltres

Posa’t en contacte amb els nostres experts en educació i rep tota la informació necessària per convertir-te en ProDigi.

Example Subtitle

Example Title