Matemàtica manipulativa

Matemàtica manipulativa

Dimarts.
9:15 del matí.

Els infants ja s’han assegut al seu lloc i esperen (cosa ben estranya) en silenci.

La tutora de 3r curs d’Educació Primària es disposa a començar la primera classe d’avui: Matemàtiques, coneixement de les desenes com a agrupació d’unitats.

Distribueix els vint alumnes en grups de quatre i proporciona a cada grup un grapat de monedes d’euro i algun bitllet de deu, d’aquests que es fan servir en els jocs de taula.

Ahir ‒i tots s’ho van passar molt bé‒ van construir una màquina transformadora. Aquesta màquina té una boca d’entrada i una altra de sortida, de manera que funciona en tots dos sentits: compon i descompon.
Cada grup ha fet una agrupació de deu unitats de monedes d’euro i es disposa a introduir-la per una de les boques de la màquina. Un cop dins, un dels membres del grup fica la mà per l’altra boca de la màquina per treure les monedes.

Què ha passat?

En comptes de recuperar les deu monedes que havien ficat els seus companys, ha obtingut...
... un bitllet de deu euros!

On abans teníem deu unitats (deu monedes d’euro), ara tenim una desena (un bitllet de deu euros).

Un cop els infants han esdevingut competents en aquest aprenentatge, ja estan preparats per a la lectura i el coneixement dels nombres de dues xifres i podran, mitjançant aquest recurs o d’altres, assolir graus de representació i aplicació més elaborats.

Aquí us deixem un enllaç a una situació matemàtica que els nens i nenes hauran de resoldre sumant desenes i unitats portant-ne a través d’un procés de matemàtica manipulativa:

L’Àngela ha de sortir de viatge. Per poder portar tot el que necessita, s’ha comprat una bossa de viatge i una maleta. La bossa li ha costat 37 € i la maleta, 48.

Quants diners ha gastat l’Àngela?

Com veieu, l’ús d’aquests materials possibilita l’aprenentatge tant dels conceptes matemàtics com de les tècniques d’aplicació d’aquests. La manipulació en matemàtiques permet comprovar les qualitats dels objectes i les relacions entre ells, tot afavorint el desenvolupament del pensament logicomatemàtic.

Atès que la mentalitat dels infants en aquestes edats és essencialment concreta, no operaran sobre abstraccions o regles formals, a les quals podran arribar més endavant sempre que se’ls hagi proporcionat la base d’actuació sobre el material que necessiten.

De la mateixa manera que la màquina que han construït o els bitllets i les monedes que han fet servir, els materials han de ser prou manejables, en cap cas perillosos o tòxics, i cal que siguin variats i atractius, de manera que estimulin l’interès i concentrin l’atenció dels alumnes.

Aquest material pot ser estructurat i dissenyat específicament, com els reglets de Cuisenaire, els blocs multibase o els geoplans, però també no ideat per a aquesta finalitat determinada, com objectes de la vida diària i de l’entorn dels infants: botons, agulles d’estendre, cotxets, jocs de taula, etc. Això sí, s’han d’escollir bé i han de respondre adequadament a allò que es vol ensenyar. D’aquesta manera no hi haurà confusions ni es relativitzarà l’aprenentatge.

Si us acosteu a ProDigi - Matemàtica manipulativa - Mètode Quinzet Derive, us adonareu de fins a quin punt la manipulació està integrada naturalment en cadascun dels processos d’aprenentatge plantejats, de manera que és un element imprescindible en el camí progressiu cap al coneixement i les competències matemàtiques. Aquest desplegament coherent assegurarà l’adquisició i comprensió de la numeració, el càlcul mental o la geometria, així com la resolució de problemes aritmètics, matemàtics i de la matemàtica computacional.

Treballar amb ProDigi acostarà els alumnes d’una manera apassionant a l’aprenentatge matemàtic, transformant l’ensenyament tradicional i més abstracte en un nou camí de coneixement i estimulant la creativitat i la imaginació.
Comparteix:
Segueix-nos:

PUBLICACIONS DESTACADES

No Comments

Post A Comment