Què és el mètode híbrid?

Què és el mètode híbrid?

Segur que molts de vosaltres ens heu sentit parlar sobre el mètode híbrid que utilitzem a ProDigi. Avui, doncs, us explicarem amb més detall en què consisteix aquesta metodologia. Veurem com s’aplica, com és el procés d’aprenentatge associat i, sobretot, quins avantatges ofereix tant a l’alumnat com al professorat.
A ProDigi, creiem que la metodologia híbrida és el format present i de futur més adequat per educar en l’era digital, ja que permet potenciar una formació molt més personalitzada i flexible.
Però d’on prové el terme ensenyament híbrid? Principalment, emana del concepte anglosaxó blended learning (B-learning), és a dir ‘aprenentatge combinat’, que incorpora dues tipologies diferents en la formació de les escoles. D’una banda, ens trobem amb l’educació tradicional a les aules, però de l’altra, ens introdueix en una immersió digital que permet a l’alumnat aprendre de manera interactiva i dinàmica. Ambdues modalitats s’integren i complementen per tal que els coneixements adquirits siguin significatius i motivacionals, i l’alumnat els assoleixi correctament.
Implementar una metodologia híbrida a l’aula suposa un pas endavant cap a l’ensenyament personalitzat. Aquest tipus de model permet un ambient de feina en què s’inclouen diferents tipologies educatives a la vegada. És a dir, el docent té la possibilitat de fer servir diferents mètodes dins l’aula, per aconseguir d’aquesta manera que l’alumnat pugui aprendre de la manera més eficient i còmoda possible.
N’és un exemple l’educació en projectes , en què l’alumnat experimenta la teoria de primera mà i també es poden crear lligams entre companys i docents. Un altre mètode òptim seria la gamificació, és a dir, l’aprenentatge lúdic. La retenció i comprensió de les matèries és molt més efectiva si els alumnes estan motivats amb l’aprenentatge i tenen ganes d’involucrar-s’hi.
Una altra proposta híbrida de ProDigi és la combinació d’un quadern d’activitats amb resums i esquemes dels sabers i una llicència digital que permet la personalització dels continguts, les activitats i les avaluacions de cada alumne o alumna. D’aquesta manera, se suma la potència del material en línia, que proporciona interacció amb els continguts i les activitats digitals, a un quadern per practicar ajustat a les necessitats del professorat i l’alumnat.
Treballar a l’aula amb un model híbrid suposa un canvi en la figura del docent, que esdevé més accessible i orientadora. El docent té la possibilitat d’apropar-se més als alumnes i crear oportunitats de comunicació individualitzada. La figura del docent esdevé principal, guiadora; algú en qui es pot confiar i de qui, sobretot, es pot aprendre.

La metodologia híbrida també aporta grans avantatges per a l’alumnat, com ara:
- Flexibilitat: Els estudiants tenen més control sobre el propi procés d’aprenentatge. Poden accedir als materials d’aprenentatge en línia en qualsevol moment i lloc, cosa que els permet ajustar l’horari d’estudi a les seves necessitats i responsabilitats.

- Personalització: Aquesta metodologia s’adapta a les necessitats i habilitats de cada estudiant, ja que li permet avançar al seu ritme i aprofundir en els temes específics que li interessen o necessita aprendre.

- Aprenentatge profund: Gràcies a aquesta personalització, s’aconsegueix un aprenentatge de qualitat i més intens, en què l’alumnat aprèn i entén els conceptes amb més facilitat.

- Desenvolupament d’habilitats tecnològiques: S’exposa l’alumnat a diverses eines i tecnologies, cosa que li permet desenvolupar habilitats tecnològiques valuoses en el món actual.

- Millora del rendiment: Finalment, s’aconsegueix una millora molt notable en l’aprofitament de la classe, però també en la retenció i l’aprenentatge de les matèries per cada un dels alumnes.
Però això no és tot: el mètode híbrid també és beneficiós per a les famílies, ja que facilita el seguiment dels aprenentatges adquirits i permet assabentar-se de les diferents etapes educatives per les quals passen els nens i nenes al llarg del curs escolar.
Així doncs, el model híbrid ofereix una solució a les limitacions de les classes tradicionals i permet introduir les noves tecnologies en els centres educatius.

Vivim en un món cada vegada més digital i connectat, on les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són una part integral de la nostra vida quotidiana; també de l’educació. Per tant, és important que els estudiants aprenguin a fer servir aquestes tecnologies per millorar el seu aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats.
Comparteix:
Segueix-nos:

PUBLICACIONS DESTACADES

No Comments

Post A Comment