El nou model híbrid d’aprenentatge físic i digital és competencial, modular i personalitzat.

La matèria de Tecnologia i Digitalització afavoreix el treball competencial en l’entorn tecnològic dels alumnes i alhora permet potenciar les seves destreses creatives aplicant la metodologia de projectes per tal d’afavorir l’assoliment de les competències transversals.

ProDigi és un programa híbrid innovador que planteja l’assignatura des de quatre pilars:

L’entorn d’aprenentatge, totalment personalitzable a l’alumnat, amb activitats autoavaluatives i ampliació de continguts, amb total flexibilitat per al docent.

El procés tecnològic com a eix central de la matèria, amb treballs i propostes guiades per fer a l’aula taller.

Òptica de pensament conceptual en l’aplicació de la metodologia de projectes per tal de fomentar la creativitat.

Plantejament de Reptes STEAM, que pretenen impulsar la formació de caràcter interdisciplinari i ajuden el docent a fer el seguiment i l’avaluació.

Beneficis de ProDigi:

Digitalització fàcil i flexible.

Simplifica l'avaluació.

Materials en actualizació
permanent.

Amb situacions
d'aprenentatge.

Menys temps de preparació
de les classes.

Optimització de la gestió i la
comunicació amb l'alumnat.

Material imprès amb paper
reciclat i servidors sostenibles.

Seguiment continuat,
materials de suport i formació.

Acosta’t ara a la digitalització fàcil i flexible.