Les dones i les STEAM

Avui, 8 de març, i per commemorar el Dia Internacional de les Dones, ens complau presentar-vos la primera col·laboració en aquest blog d’una experta. Us deixem un article sobre les dones i l’STEAM que ens ha fet la Judith Pijoan Rullo, enginyera i professora de Tecnologia.

Les dones i les STEAM

Segons dades recollides a escala europea, l’any 2009, el 82,3% de les persones especialistes en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) van ser homes.
Tanmateix, en els darrers anys s’ha fet un esforç per promoure la diversitat i la inclusió en la indústria tecnològica i augmentar el nombre de dones en posicions de lideratge i en la força laboral en general gràcies al treball col·laboratiu entre el sector de la indústria i el de l’educació.
Encara avui dia hi ha una bretxa de gènere, però se suposa que al llarg dels anys ha d’anar minvant.
La tecnologia ha estat tradicionalment vista com un camp dominat per homes. Aquest fet és degut, en part, a estereotips de gènere i a la manca de referents femenins. La tecnologia és un terreny en què les dones han estat històricament subrepresentades. Moltes vegades per no tenir la informació suficient sobre el que implica treballar en el sector.
Sí, és cert que en el passat la presència de dones en el camp de les TIC ha estat baixa. Tanmateix, en els darrers anys s’ha fet un esforç per fomentar la igualtat de gènere en aquest camp i augmentar la representació de dones en carreres relacionades amb les TIC. Això s’ha assolit a través d’iniciatives de sensibilització i programes de suport a l’educació i el desenvolupament professional per a les dones. Tot i que encara hi ha feina a fer, s’ha registrat una tendència a la baixa en la proporció d’homes en el camp de les TIC i un augment en la proporció de dones.
Hi ha diversos projectes i programes en marxa que busquen augmentar la motivació de les estudiants per la tecnologia. Alguns exemples inclouen:
Programes de mentoria: Moltes organitzacions ofereixen programes de mentoria per ajudar les dones a desenvolupar les seves habilitats i connectar-se amb líders de la indústria. (Led by her, Proyecto inspira STEAM o Technovation Girls)

Educació: Moltes escoles, instituts i universitats estan treballant per augmentar la representació de dones en els seus programes de tecnologia i oferir recursos per donar suport a les estudiants. (Programa d'Innovació STEAMcat)

Consciència: S’estan duent a terme campanyes per canviar la percepció de la tecnologia com un camp exclusivament masculí i per mostrar a les dones que també poden tenir èxit en aquesta indústria. (Campañas | Chicas en tecnología)

Oportunitats de carrera: S’estan buscant oportunitats per a dones en la indústria tecnològica i s’estan endegant polítiques que promouen la igualtat de gènere en el lloc de treball. (Samsung DesArrolladoras)
Des del meu punt de vista, com a enginyera i professora a Secundària de Tecnologia aquests darrers sis anys, crec que és important continuar treballant per augmentar la representació de les dones en la tecnologia i promoure un ambient de treball inclusiu i equitatiu per a tots els gèneres.
En el meu cas, per treballar l’aspecte de la igualtat de gènere i potenciar les vocacions tecnològiques de les noies a l’aula, he participat, en primera persona, en programes de mentoria com ara Technovation Girl, el qual m’ha servit per confirmar que, en molts casos, les joves estudiants acaben idealitzant i admirant la seva mentora de projecte, i veient-la com un dels seus futurs possibles.
Normalment, les mentores ocupen grans càrrecs o càrrecs de responsabilitat en empreses multinacionals, feina que han aconseguit amb la seva constància, força de voluntat i esforç, i lluitant per la igualtat laboral en un sector que, per desgràcia, encara avui dia relega les dones a espais de menor importància.
En particular, aquesta experiència la vaig poder posar en pràctica fa un parell d’anys amb els alumnes de la línia de 3r d’ESO. Inicialment, havia pensat enfocar aquesta experiència només a un grup reduït de noies, però finalment tot el grup d’alumnes, nois i noies, estaven tan interessats a participar-hi que van demanar de treballar en grups mixtos d’alumnes (nois i noies) deixant com a protagonistes en tot moment les noies, ja que això era part del reglament del concurs. Va ser molt gratificant veure com els companys (nois) continuaven igual de motivats i participatius en el treball tot i quedar ocults darrere les representants femenines del grup.
Actualment, també cal destacar que per tal d’intentar cercar professionals de l’àmbit local que puguin explicar directament la seva experiència als nostres alumnes, ens hem recolzat en la 5a edició de #100tífiques. L’objectiu d’aquest projecte tan innovador és fer visible i destacar la rellevància i el paper estratègic de les dones en la ciència i la tecnologia. Crec que, amb vista a evitar futures desigualtats de gènere en els estudis cientificotecnològics, és molt important treballar amb els alumnes (nois i noies) des d’edats molt primerenques.
Encara queda molt per fer per poder assolir la igualtat de gènere en els estudis i sortides professionals de l’àmbit cientificotecnològic, però s’estan prenent mesures dia a dia per abordar aquest desequilibri i eliminar l’escletxa digital de gènere.
Basant-me en la meva experiència personal, caldria que, primer, des de les institucions es continuessin fomentant programes d’innovació pedagògica STEAM o comunitats STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).
I segon, aquestes iniciatives haurien d’anar enfocades a incentivar, motivar i acompanyar el docent dels centres educatius, amb la finalitat d’apropar l’àmbit de la tecnologia als seus estudiants de manera equitativa, tot potenciant, també, en les nenes i les joves la vocació per la tecnologia amb la idea de dedicar-s’hi professionalment.
Judith Pijoan Rullo
Professora de Tecnologia
INS La Mar de la Frau
Comparteix:
Segueix-nos:

PUBLICACIONS DESTACADES

No Comments

Post A Comment