INFANTIL

La proposta híbrida amb el millor banc de recursos digitals seqüenciats per a treballar transversalment la competència digital amb seguretat en l'etapa infantil.
Amb totes les orientacions didàctiques per al docent i material addicional fotocopiable.

Metodologia Activa i Cooperativa.
Per a aprendre fent.

Una digitalització segura adequada a l'etapa infantil que s'integra en una proposta d'aprenentatges vivencials.

Aprenentatge espontani. La manipulació d'objectes, els contes, el joc..., com a eixos dels aprenentatges.

18 quaderns per a l'etapa: grafismes, figures, dimensions, operacions, números i problemes.
Reforçats amb material manipulatiu.

GRAFISMES

TRES I MIG: figures, dimensions, operacions, números, problemes

QUATRE I MIG: figures, dimensions, operacions, números, problemes

CINC I MIG: figures, dimensions, operacions, números, problemes

Recursos digitals: Comunicació, destreses logico-matemàtiques, exploració i creixement.

Recursos digitals i contes per a la competència en comunicació lingüística i les competències ciutadana, emprenedora, personal i social.

Recursos digitals d'entorn per a la competència en ciència, tecnologia i enginyeria, personal i social.

Recursos digitals per a reforçar el treball de la competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria.

Acosta’t a nosaltres

Posa’t en contacte amb els nostres experts en educació i rep tota la informació necessària per convertir-te en ProDigi.