Acosta't

a l'ensenyament més flexible

ProDigi és la nova línia de metodologia híbrida que combina els entorns d’aprenentatge físics i virtuals per a un aprenentatge competencial, modular i més personalitzat que potencia les possibilitats del docent i de cadascun dels alumnes.

Acosta’t a un
món que canvia

Prodigi integra totes les novetats de la LOMLOE.
Aprenentatge per competències amb un caràcter multiformat,
inclusiu i sostenible.

Acosta’t a
l’ensenyament
més flexible

Amb Prodigi, ensenyar amb mètodes didàctics híbrids és extraordinari.
Múltiples ampliacions de continguts i activitats per a l’alumnat i la proposta de recursos més completa per al professorat.

Acosta-t’hi amb
total confiança

Amb Prodigi, equips de direcció, professorat i famílies disposeu de formació i d’un suport proactiu i resolutiu per aplicar l’aprenentatge de proximitat digital al vostre centre.

Motiva el teu alumnat amb ProDigi, l’aprenentatge de proximitat digital

Ofereix als teus alumnes nadius digitals noves experiències d’aprenentatge gamificat.

Educació Primària

Descobreix els nous mètodes híbrids per a l’Educació Primària.

Educació Secundària

Descobreix la primera proposta transitable per a l’Educació Secundària.

El teu entorn de proximitat digital

ProDigi és un desenvolupament de l’equip de recerca pedagògica
Teide i l’empresa tecnològica Saak DCS.

Descobreix tota l’oferta educativa

A Teide fa més de 80 anys que desenvolupem propostes pedagògiques per a totes les etapes escolars.

Acosta’t a nosaltres

Posa’t en contacte amb els nostres experts en educació i rep tota la informació necessària per convertir-te en ProDigi.