FORMACIÓ EN PROJECTES

Projectes proposa una formació dividida en una primera part virtual i una segona part presencial.

Formació virtual

La formació virtual es realitza dins de l’Entorn Virtual d’Aprenentatge, el mateix entorn on treballarem amb els futurs projectes. D’aquesta manera, aquesta primera part del curs ens servirà per familiartizar-nos amb les eines digitals de la proposta Projectes.

La formació virtual està dividida en  4 blocs temàtics:
  • Fonaments del treball per projectes
  • Metodologia didàctica
  • Eines disponibles en la proposta Projectes
  • Avaluació

El sistema d’aprenentatge d’aquest curs, es basa en el visionament d’uns tutorials, la resolució d’unes activitats digitals d’autoaprenentatge i la participació en uns fòrums de debat. Durant tot el curs trobareu l’assistència virtual d’un formador, que resoldrà dubtes i dinamitzarà els fòrums.

La formació virtual te una durada aproximada de 3 setmanes.

Formació presencial

La formació presencial és la culminació de tots els aprenentatges fets durant la formació virtual. A dia d’avui, hem portat a terme diferents tipus de formacions presencials. Per una banda, formacions presencials directament en centres concrets, i per una altra banda, trobades conjuntes de diversos centres. En aquestes trobades conjuntes, es resolen dubtes de la formació virtual i es comparteixen experiències amb altres docents que ja han aplicat projectes interdisciplinaris de la proposta Projectes.