PROJECTES, L'ALIAT DE L'ESCOLA INNOVADORA

Projectes és una solució idònia per a les escoles que creuen en la necessitat de fer un gir en el seu enfocament educatiu per centrar-lo en l’aprenentatge competencial. Allò que suposa per a l’alumnat una experìencia assegura un aprenentatge profund.

En cada projecte interdisciplinari el professorat guia l’alumnat en la consecució d’un repte. Es treballa per fases, resolent tasques i activitats en grup de manera participativa, amb l’ajuda dels recursos didàctics i les eines disponibles en un entorn virtual d’aprenentatge (EVA), i amb el suport d’un quadern en paper.

1. Entorn virtual d'aprenentatge (EVA)

Projectes disposa d’un entorn virtual d’aprenentatge (EVA) que permet la relació entre alumnes, professorat i coneixement a través d’una seqüència didàctica en què es proposen els reptes, les tasques i els encàrrecs que vertebren el projecte.

2. Projectes de Primària i ESO

La col·lecció està organitzada en dos grans nivells:

  • Projectes Kids per a 1r, 2n, 3r o 4t de Primària
  • Projectes de 4t, 5è i 6è de Primària i ESO.

En cada nivell es recomanen els projectes per cursos en funció del currículum i la dificultat de les propostes.

3. Espai amb recursos didàctics

Projectes permet al professorat i als alumnes disposar de recursos didàctics, en diferents formats digitals, que aporten la informació necessària per resoldre els reptes plantejats.

4. Del centre a casa

La seva concepció digital permet el seguiment de la família del treball que es fa a l’escola i el treball en xarxa dels membres de cada grup de treball.

5. Personalització

Les tasques a realitzar i els recursos didàctics poden ser personalitzats pels docents per adaptar-los a la realitat de l’escola i de situacions diverses de l’alumnat.

6. Espai amb recursos docents

Els professors disposen a l’EVA d’un espai amb recursos docents per resoldre dubtes i treballar amb seguretat i eficàcia aquesta proposta educativa. Alguns d’aquests recursos són orientacions didàctiques, programacions, recursos digitals i descarregables i eines d’avaluació per al treball eficaç dels projectes.

7. Seguretat i confidencialitat

L’entorn digital es dona en una plataforma tancada en què es preserven la confidencialitat de l’alumnat i l’adequació dels materials que es proposen per a cada nivell i projecte.

8. Espai d'eines

Els alumnes també disposen d’unes eines que els ajuden a resoldre les tasques i activitats a experimentar. A l’espai d’eines de l’EVA s’explica «com es prepara una bona exposició oral», «com es fa un blog», «com s’edita un clip de vídeo» o «com es fa una presentació de diapositives», entre moltes altes estratègies.

9. Formació

Els educadors participen en cursos de formació orientats a facilitar la implementació dels principis metodològics del treball per projectes: aprenentatge basat en problemes i reptes, grups de treball cooperatiu, avaluació formativa, etc.

10. Assessorament

L’equip directiu i els docents dels centres educatius reben un assessorament personalitzat que facilita la programació de plans estratègics d’innovació i permet incorporar aquesta metodologia als centres educatius, atenent les necessitats de cada cas concret.