LLENGUA I LENGUA CASTELLANA

Mètode Activa

El mètode de llengua en context per a Llengua i Lengua castellana és una proposta d’aprenentatge de la llengua en què l’exercici de les habilitats comunicatives i digitals constitueix l’eix vertebrador.

Dota els docents d’itineraris didàctics ordenats i coherents per a tota l’etapa d’Educació Primària.

Ofereix un procés continu de reflexió sobre la llengua que permet assolir al final de l’etapa les competències lingüístiques imprescindibles per encarar després l’etapa de Secundària.

Els materials de l’alumnat de 1r curs estan disponibles en dues versions: en lletra lligada i en lletra d’impremta.

Entorn virtual

· Senzill i intuïtiu, d’ús individual i col·lectiu.
· Activitats interactives.
· Atenció específica a totes les competències lingüístiques.
· Vídeos didàctics. Contingut teòric amb presentació audiovisual.
· Dictats preparats i locutats.

El Repte “Activa’t”

· Proposta de treball interdisciplinari i col·laboratiu.
· Present en cada unitat didàctica.
· Presentat de forma audiovisual i engrescadora.
· Moment d’aplicació de coneixements i habilitats.

Registre d’evidències

· Eina per a la pràctica activa i la recollida d’evidències d’aprenentatge.
· Enquadernat amb espiral. Imprès pensant en la comoditat de l’alumnat.

Sabers

· Fons de contingut per al coneixement de la llengua.
· Diversitat de tipus de text i estratègies de comprensió lectora.

Guia didàctica

· Amb un esquema de cada unitat didàctica.
· Amb la programació didàctica de cada seqüència, que conté objectius, competències, continguts i criteris d’avaluació.
· Amb propostes d’avaluació formativa i registre d’identificació.
· Constitueix un navegador obert i útil per facilitar la feina del docent.

Gamificació

· Elements de gamificació adaptada a l’educació.
· Integrat a l’entorn virtual.
· Impulsa el desig de millora.

Atenció al docent

· Tallers específics d’àmbit per a mestres.
· Formació i suport sobre l’entorn virtual.

Acosta’t a nosaltres

Posa’t en contacte amb els nostres experts en educació i rep tota la informació necessària per convertir-te en ProDigi.