El nou model híbrid d’aprenentatge físic i digital és competencial, modular i personalitzat.

La matèria de Música desenvolupa totes les àrees del cervell, nombroses competències, i té molts beneficis per a l’alumnat, tant en l’aspecte intel·lectual com en l’emocional..

El mètode híbrid de ProDigi pretén un correcte assoliment d’aquestes competències des d’una experiència lúdica i culturalment enriquidora, gràcies a la combinació de diferents disciplines didàctiques totalment alineades amb la LOMLOE.

Treu el màxim profit de la Música amb ProDigi:

Els estudiants disposen d’activitats interactives, continguts integrats en l’entorn virtual que faciliten el seguiment i l’avaluació al docent.

Reptes com experiències motivadores i resolubles, que fan treballar la matèria des d’una proposta lúdica d’autoaprenentatge amb aplicacions informàtiques.

Acompanyades d’un programa d’edició musical amb activitats que afavoreixen el coneixement competencial i permeten més flexibilitat a l’hora de preparar la classe.

Beneficis de ProDigi:

Digitalització fàcil i flexible.

Simplifica l'avaluació.

Materials en actualizació
permanent.

Amb situacions
d'aprenentatge.

Menys temps de preparació
de les classes.

Optimització de la gestió i la
comunicació amb l'alumnat.

Material imprès amb paper
reciclat i servidors sostenibles.

Seguiment continuat,
materials de suport i formació.

Acosta’t ara a la digitalització fàcil i flexible.