El nou model híbrid d’aprenentatge físic i digital és competencial, modular i personalitzat.

Des de fa unes dècades, l’assignatura d’Educació física gaudeix d’un gran prestigi gràcies, en part, a tractar directament dos pilars transversals de la nostra societat: la salut i els valors.

Per això, la manera d’ensenyar la matèria també ha canviat; ja no és una assignatura exclusivament pràctica. I avui, el sistema híbrid de ProDigi està totalment adaptat a la LOMLOE i és la solució.

El sistema híbrid ofereix evolució i flexibilitat a l’altura de la matèria:

Fomenta els aprenentatges competencials, amb propostes didàctiques tant virtuals com presencials.

Ofereix reptes i activitats per a cada alumne o alumna que faciliten el seguiment i l’avaluació al docent.

El docent pot personalitzar la matèria segons la seva visió i segons cada grup específic d’alumnes.

Ofereix flexibilitat i solucions davant els imprevistos, permet l’accés amb Internet o sense, així com treballar la matèria en cas d’impossibilitat de fer l’activitat física.

Beneficis de ProDigi:

Digitalització fàcil i flexible.

Simplifica l'avaluació.

Materials en actualizació
permanent.

Amb situacions
d'aprenentatge.

Menys temps de preparació
de les classes.

Optimització de la gestió i la
comunicació amb l'alumnat.

Material imprès amb paper
reciclat i servidors sostenibles.

Seguiment continuat,
materials de suport i formació.

Acosta’t ara a la digitalització fàcil i flexible.