Treballa les competències LOMLOE
a través del joc

A ProDigi hem desenvolupat una eina innovadora d’aprenentatge que a través d’un fil narratiu garanteix l’assoliment de competències i soft skills en un ambient motivador per l’alumnat.

L’Agència del multivers és l’univers narratiu que inclou tota mena de mons, èpoques i històries i que dona nom a l’experiència gamificada. Aquesta ofereix campanyes associades a cada assignatura amb 12 missions que l’alumnat ha de completar amb el seu avatar per arribar a un propòsit final.

La gamificació per a primària i secundària

L’alumnat resol tasques on es treballen les competències LOMLOE i les soft skills. A més a més, serveix com a registre del progrés de l’alumnat.

Soft skills

Són qualitats relacionades amb l’escolta activa, el treball en equip, la creativitat, la resiliència o la capacitat d’aprenentatge.

Competència o habilitat:

Competència matemàtica i competència en ciència y tecnologia.

Específica:

MCTE1

Matèria:

Matemàtiques

Els cromos son recompenses associades als èxits de cada missió i serveixen com a repositori dels coneixements adquirits.

Eina formativa i d’avaluació en suport digital

S’ha desenvolupat un accés seqüenciat a les diferents activitats i s’enregistren els assoliments de competències de cada alumne.

Aquest producte s’ha dissenyat amb l’experiència pedagògica i digital de l’equip Prodigi i els experts en gamificació de Cookiebox.