Treballa les competències LOMLOE
a través del joc

A ProDigi hem desenvolupat una eina innovadora d’aprenentatge que a través d’un fil narratiu garanteix l’assoliment de competències i soft skills en un ambient motivador per a l’alumnat.

L’Agència del Multivers és un univers narratiu que inclou tota mena de mons, èpoques i històries, i que dona nom a l’experiència gamificada. Aquesta ofereix campanyes, associades a cada assignatura, amb 12 missions que l’alumnat ha de completar amb el seu avatar per arribar a un propòsit final.

La gamificació per a Primària i Secundària

L’alumnat resol tasques en què es treballen les competències LOMLOE i les soft skills. A més a més, la gamificació serveix com a registre del progrés de l’alumnat.

Soft skills

Són qualitats relacionades amb l’escolta activa, el treball en equip, la creativitat, la resiliència i la capacitat d’aprenentatge.

Competència o habilitat:

Competència matemàtica i competència en ciència i tecnologia.

Específica:

MCTE1

Matèria:

Matemàtiques

Els cromos són recompenses associades als èxits de cada missió i serveixen com a repositori dels coneixements adquirits.

Eina formativa i d’avaluació en suport digital

S’ha desenvolupat un accés seqüenciat a les diferents activitats i s’enregistren els assoliments de competències de cada alumne/a.

Aquest producte s’ha dissenyat amb l’experiència pedagògica i digital de l’equip ProDigi i els experts en gamificació de Cookie Box.