MATEMÀTIQUES

Aquí tens una concreció del currículum LOMLOE, que fomenta els aprenentatges competencials, significatius i reflexius mitjançant propostes didàctiques tant virtuals com presencials a fi de formar persones autònomes, empoderades i emprenedores.

El nostre equip d’autors

ISBN: 978-84-307-5409-0

Fes clic al botó i baixa't una unitat de mostra per visualitzar el tipus de contingut.

Unitat de mostra

Fes clic al botó i baixa't una unitat de mostra per visualitzar el tipus de contingut.

Unitat de mostra

Fes clic al botó i baixa't una unitat de mostra per visualitzar el tipus de contingut.

Unitat de mostra

Fes clic al botó i baixa't una unitat de mostra per visualitzar el tipus de contingut.

Unitat de mostra

El proper curs entran en vigor els nous currículums LOMLOE per a 1r curs de Batxillerat.
Els nous currículums confereixen una major importància als aprenentatges competencials, que si bé ja presents en desenvolupmanets curriculars previs, difereixen ara per mostrar un bloc competencial únic entre els continguts de 1r i 2n curs amb la única salvetat d'assenyalar un repartiment de la literatura entre els dos cursos.
Us presentem Ressons 1, una proposta que s'ajusta a la distribució de continguts de literatura que apareix a l'esborrany de Batxillerat del Departament.
També compteu amb una acurada actualització i renovació de la proposta en dos blocs: llengua i literatura. El nou llibre que abasta la part curricular de literatura, Ressons, inclou retractil·lat un manual, Pas i repàs, per tal de poder efecturar també un treball inicial de llengua a 1r.
La flexibilitat de la proposta permetrà als docents de Batxillerat canviar enguany o fer una adaptació més gradual als canvis, i comptar amb la possiblitat de reajustar la tria si es constatés adient per l'alumnat de batxillerat amb el desplegament efectiu dels nous currículums en els propers cursos.

Els models de proves d'accès de totes les assignatures per al 2024 constitueixen a data d'avui una vertiable incògnita. La voluntat d'establir models més propers als diversos territoris per part del Ministeri i sobretot les converses inciades pel Departament i el Consell Universitari per establir uns nous models de proves per al 2024 més en sintonia amb models europeus, esdevenen una font de preocupació pels docents de Batxillerat.
Estem treballant en propostes d'activitats competencials per poder-vos oferir un recurs per començar a treballar amb vistes als nous models el més aviat posible. Creiem que tot i que no sigui l'habitual haurem d'oferir-vos aquests materials amb un model dinàmic que haurà d'anar-se ajustant a mesura que es publiquin les disposicions inicials.

Els nous manuals per l'alumnat de Batxillerat están disponibles en format paper i digital.
Podeu recomanar un dels dos formats o tots dos indistintament i que sigui el propi alumnat el que trii quin format li resulta més còmode i asequible.

Consulta totes les referències ISBN

BAIXA’T L’EXCEL

Totes les matèries

Matemàtiques

Llengua catalana i Literatura

Lengua castellana y Literatura

Història del món contemporani

Biologia

Educació
física

Grec

Llatí?

Acosta’t a nosaltres

Posa’t en contacte amb els nostres experts en educació i rep tota la informació necessària per convertir-te en ProDigi.