MATEMÀTICA MANIPULATIVA

Mètode Quinzet Derive

El mètode Quinzet Derive de matemàtica manipulativa forma part de la línia ProDigi de materials híbrids per atendre les necessitats dels nous models d’aprenentatge.

Constitueix una proposta d’aprenentatge per activitats en què la recerca, la formulació d’hipòtesis, el treball manipulatiu i la resolució de situacions matemàtiques condueixen els infants cap al coneixement.

Un impuls progressiu dels recursos digitals i l’ús en cada seqüència didàctica de materials vivencials i manipulatius proporcionen un progrés constant i segur dels aprenentatges matemàtics.

Amb la garantia d’un desplegament complet de tots els sentits matemàtics curriculars. Per arribar al final de l’etapa d’Educació Primària amb totes les competències de l’àmbit assolides.

Entorn virtual

· Senzill i intuïtiu.
· Ús col·lectiu i individual.
· Vídeos didàctics i animacions.
· Activitats interactives.
· Itineraris personalitzables.

Pissara digital
manipulativa

· Reproducció virtual d’accions manipulatives.
· Diversitat d’elements manipulatius.
· En coherència amb les seqüències didàctiques.

Recerca amb
material manipulatiu

· Activitats vinculades a cada aprenentatge matemàtic.
· Integrades en el procés del mètode científic.
· Reproduïbles a la pissarra digital manipulativa.

Recursos dels mestres

· Orientacions didàctiques a l’entorn digital i en paper.
· Itineraris didàctics que faciliten el treball del docent.
· Programació i avaluació competencial.
· Propostes d’atenció a la diversitat.

Registre d’evidències

· Eina per a l’exercici pràctic dels infants.
· Enquadernat amb espiral.
· Pensant en la comoditat dels alumnes.

Sabers

· Recull de sabers i continguts.
· Investigació entorn dels sentits matemàtics.

Gamificació

· Elements de gamificació adaptada a l’educació.
· Integrat a l’entorn virtual.
· Impulsa el desig de millora.

Atenció al docent

· Tallers específics d’àmbit per a mestres.
· Vídeos formatius a càrrec de Lluís Segarra.
· Formació i suport sobre l’entorn virtual.

Acosta’t a nosaltres

Posa’t en contacte amb els nostres experts en educació i rep tota la informació necessària per convertir-te en ProDigi.