UN DIA A L'ALTA EDAT MITJANA

Encàrrec: Celebració d'una jornada de recreació històrica.

El projecte té com a objectiu donar a conèixer a l’alumnat la realitat social de l’alta edat mitjana, el feudalisme i l’existència dels diversos estaments i dels trets que els definien.

Per tal d’aconseguir-ho, l’alumnat haurà de recopilar dades que els permetin crear una sèrie de personatges propis de l’època amb rigor històric i diversitat de realitat i situacions.

Aquest propòsit comença analitzant el concepte d’alta edat mitjana i la seva ubicació en el continu històric. Tot seguit, s’analitzarà la realitat al camp i a la ciutat en aquella època. A continuació, es farà un estudi sobre els tres estaments medievals: oratores, bellatores i laboratores. Finalment, es durà a terme una aproximació al voltant de difernets aspectes de la vida quotidiana a l’edat mitjana, com són l’art, els jocs, la medicina, els esports i la música.

Tots aquests aprenentatges permetran el desenvolupament d’una sèrie d’escenes pròpies del període medieval que els alumnes hauran de representar tot adoptant un paper concret. A banda d’això, els nois i les noies hauran de desenvolupar tallers i activitats pariticipatives. Tot plegat formarà part de la jornada de recreació històrica.

Recomanat per al 1r Cicle de l'ESO

Mentors:

Aquest projecte compta amb la col·laboració d’Arnau Mir de Tost, un grup de recreació històrica que s’ofereix a monitorar els preparatius de la jornada i aconsellar l’alumnat per millorar-los.