TRAJECTES INCERTS: APROPEM-NOS A LES PERSONES REFUGIADES

Encàrrec: Un joc de rol: debat sobre les persones refugiades.

El projecte pretén que l’alumnat faci un exercici d’empatia amb les persones refugiades a través del coneixement del món del refugi i de tot allò que l’envolta.

Per tal d’assolir aquest objectiu, els nois i noies hauran d’investigar el fenomen del refugi des del punt de vista de quatre sensibilitats implicades, com ara el col·lectiu de persones refugiades, el d’entitats i activistes, el de periodistes i polítics i el de les adminsitracions.

Al llarg d’aquest projecte, l’alumnat haurà de dur a terme nombroses investigacions al voltant de les notícies i els mitjans de comunicació; les crisis de desplaçament, actuals i històriques; els camps de persones refugiades; les històries personals i les iniciatives solidàries.

De totes aquestes investigacions en sortiran aspectes rellevants a tenir en compte per dur a terme el joc de rol i, a més, produccions valuoses, com un mural, un glossari en línia, infografies, pòsters reivindicatius, collages, etc.

Finalment, el projecte es clourà amb la celebració d’un joc de rol en què cada alumne/a adoptarà el paper d’una persona relacionada amb el món del refugi.

Recomanat per al 1r Cicle de l'ESO

Mentors:

Aquest projecte compta amb la col·laboració de Mare Mortum, que s’ofereix a afavorir el contacte de l’alumnat amb la tasca dels activistes en favor de les persones refugiades.