TECNOLOGIA I ASALUT, SÓN UN BON EQUIP?

Encàrrec: Fer un blog sobre els hàbits saludables..

Per tal de veure si la tecnologia està o no «renyida» amb la salut, es proposa el visionament d’un fragment de la pel·lícula d’animació Wall·E.

La construcció d’un blog sobre els hàbits saludables, l’encàrrec del projecte, s’anirà realitzant a mesura que aquest avanci. Per fer-ho, es treballen els hàbits saludables (experimentació sobre les pulsacions del cos, elaboració de fitxes, decàleg, planificació d’uns menús saludables…), el funcionament del cos humà (construcció d’una maqueta d’un aparell del cos, curiositats…) i la tecnologia (creació d’un invent, els circuits elèctrics…). Els apartats de cada blog es treballaran en grup base i entre tots el construiran. Un cop acabat, es prepara la presentació del blog, també per grups, i es presenta al públic.

Finalment, es recull l’opinió dels assistents i la valoració general de tots els alumnes, que en poden fer una millora o manteniment.

Recomanat per al Cicle Superior de Primària

Mentors:

Aquest projecte projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Alícia, que s’ofereix a revisar les propostes dels menús saludables que facin els alumnes i a suggerir-ne millores.