PAISATGES DE CATALUNYA

Encàrrec: Elaborar la «Guia de paisatges de Catalunya»

L’objectiu d’aquest projecte és fomentar el coneixement dels paisatges de Catalunya en tots els seus aspectes, així com la conscienciació dels valors del paisatge.

Per fer-ho, els alumnes hauran d’elaborar una guia de paisatges i un itinerari turístic per diversos àmbits territorials de Catalunya.

Assolir aquest objectiu implicarà l’estudi dels principals accidents geogràfics, les unitats de relleu, la vegetació, el clima i d’altres elements de valor dels diferents paisatges de Catalunya. A més, se’ls oferiran eines que els permetran valorar els paisatges i triar-ne un com a preferit.

Pel camí, hauran elaborat unes fitxes descriptives, un collage, una maqueta de relleu, uns diagrames climàtics, un kahoot i un gràfic. Finalment, es farà una presentació pública de la guia.

Recomanat per al 1r Cicle de l'ESO

Mentors:

Aquest projecte compta amb la col·laboració de l’Observatori del Paisatge, que s’ofereix a rebre la guia i integrar-la al seu servei de documentació.