OBJECTIU LA TERRA

Encàrrec: Portar a terme una acció per millorar el planeta.

Fase de presentació

Fil conductor: Portar a terme una acció per millorar el planeta. Iniciar el projecte creant els grups de treball i explorant els coneixements previs. Per grups, rebran una carta escrita per infants d’un indret del món, en què s’explica un problema mediambiental i propostes per participar en la seva resolució.

Fase de procés

Situaran en un mapa del món els diferents llocs d’on s’han rebut les cartes i descobriran els temes d’estudi: les estacions de l’any, el clima, el relleu i les aigües, i la vegetació. A partir d’aquí, coneixeran i experimentaran els moviments de la Terra i aplicaran les descobertes a uns quants punts concrets del planeta. Aprendran què és el clima per distingir i identificar les grans zones climàtiques de la Terra. També observaran la varietat de relleu, aigües i vegetació en diferents punts del planeta.

Arribats aquí investigaran els mateixos temes d’estudi, però aquest cop centrats a Catalunya, i descobriran accions per actuar en diferents problemàtiques ambientals del planeta. Entre tots, escolliran una acció mediambiental i la duran a terme.

Planificaran l’acció, la dissenyaran, en faran difusió i l’executaran.

Fase de tancament

Comunicaran a una entitat el projecte i l’acció mediambiental duta a terme.

Finalment, valoraran el projecte.

Volem que els nens i nenes...

… llegeixin una carta per conèixer una problemàtica ambiental d’un altre lloc del món.

… situïn en un mapa del món els llocs d’on han rebut les cartes.

… coneguin com es representa la Terra en els mapes.

… facin hipòtesis sobre el moviment de rotació i el simulin.

… descobreixin per què hi ha dia i nit i estacions de l’any.

… coneguin les característiques més importants de diferents climes del món.

… interpretin climogrames i imaginin com es viu en diferents zones climàtiques de la Terra.

… observin i reconeguin la varietat de relleu, aigües i vegetació en diferents punts del planeta.

… elaborin un informe sobre el clima, el relleu i les aigües, i la vegetació de Catalunya.

… descobreixin problemàtiques mediambientals i pensin maneres de solucionar-les.

… pensin i escullin una acció mediambiental per millorar el planeta que puguin fer en el seu entorn.

… consultin accions que s’estan portant a terme per millorar el planeta i coneguin activistes mediambientals llegint-ne la biografia.

… planifiquin, dissenyin i difonguin l’acció que han previst i arribin a realitzar-la.

… inventin un eslògan i una imatge per promocionar i fer difusió de la seva acció.

… comuniquin a una entitat mediambiental el seu projecte i l’acció duta a terme.

… valorin els aprenentatges i la consecució de l’encàrrec.

… transfereixin al seu dia a dia la sensibilització respecte del medi ambient.