MINIMONS

Encàrrec: Construcció de minimons (reproducció d'hàbitats)

Fase de presentació

Fil conductor: En Tafaner és un personatge que enviarà missatges als nens i nenes, els motivarà a observar l’entorn, a ser curiosos i a trobar-li un lloc per viure.

Fase de procés

Faran una sortida per conèixer l’entorn proper a través de tots els sentits i observar què és un hàbitat i quins animals, plantes i elements inerts el componen. Descobriran els animals que viuen a cada hàbitat i n’investigaran les característiques (com són, on viuen, d’on neixen, etc.).

Identificaran les plantes de l’entorn amb una clau dicotòmica i analitzaran les diferents parts que les formen.

Amb els resultats de la investigació dissenyaran un croquis i construiran el minimon d’un hàbitat concret.

Fase de tancament

Resoldran l’encàrrec: construir minimons.
Reflexionaran sobre el que han après, entre els grups faran una coavaluació i recolliran per escrit l’experiència.

Volem que els nens i nenes...

… coneguin el concepte d’hàbitat.

… entenguin l’encàrrec i creïn els grups base.

… representin els coneixements previs sobre un hàbitat mitjançant un dibuix.

… s’introdueixin en el procés d’investigació.

… identifiquin els elements inerts d’un hàbitat.

… investiguin els animals i les plantes de cada hàbitat.

… juguin a jocs d’animals i plantes.

… dissenyin i construeixin minimons i hi juguin.

… comparteixin els minimons amb els companys.

… reflexionin sobre el projecte i creïn un missatge per a en Tafaner.

… treballin conjuntament en la superació d’un repte complex.