MARE NOSTRUM

Encàrrec: Celebrar una jornada de talles d'història antiga.

El projecte comença amb una partida de jocs populars per conèixer les diferents civilitzacions antigues del Mediterrani. Es crea una àgora, és a dir, una assamblea per saber quins són els coneixements previs sobre el tema. Després d’explicar quin és l’encàrrec del projecte, es fan dos murals: un d’expectatives i l’altre de coneixements previs per posar-los, després, en comú.

Després de crear els grups base, es fa la tria d’una civilització (ibera, egípcia, grega o romana). De cada civilització se’n fa una investigació, un dossier i una presentació oral a la resta de grups. També es fan diferents tallers sobre les joies (ibers), els perfums i el maquillatge (egipcis), les màscares de teatre (grecs) i els mosaics (romans). Es fa una proposta del guió del taller, es prepara el material i es fa un assaig per al dia de la presentació.

El projecte acaba amb la celebració de la jornada i una proposta per fer-ne difusió (creació d’un tauler de Pinterest, amb la col·laboració del MAC). La revisió dels aprenentatges i l’avaluació final tanquen aquest ric intercanvi d’experiències.

Recomanat per al Cicle Superior de Primària

Mentors:

Aquest projecte compta amb la col·laboració del Museu d’Arqueologia de Catalunya, que s’ofereix a crear un tauler de Pinterest conjuntament amb tots els participants del projecte per fer-ne difusió.