CONÈIXER CATALUNYA

Encàrrec: Crear un joc per descobrir Catalunya.

Per tal de conèixer bé diferents aspectes sobre geografia i història de Catalunya, aquest projecte té l’encàrrec de crear un joc anomenat Trivial.CAT.

Després de la revisió de coneixements previs i de la creació dels grups de treball, es demana als alumnes que busquin informació per poder redactar les preguntes del joc. Es comparteixen i es posen en comú amb la resta de grups per tal que tots treballin tots els temes.

Durant la fase de procés, es construeix el tauler de joc, les fitxes i les targetes amb les preguntes i respostes i es fa una primera partida de prova, així com la redacció de les instruccions del joc. També es decideix a quin col·lectiu o a quines persones es regalarà el joc.

Es prepara la presentació del joc, una partida amb el grup d’experts i una partida final per veure quins són els aprenentatges que s’han assolit.

Recomanat per al Cicle Superior de Primària