LABORATORI BOTÀNIC

Encàrrec: Fer-se experts sobre el món vegetal i preparar tallers per compartir amb altres nens i nenes de l'escola.

Fase de presentació

Fer-se experts sobre el món vegetal i preparar tallers per compartir amb altres nens i nenes de l’escola tot el que han après.

Observaran el món de les plantes de l’entorn proper, compartiran els propis coneixements previs i es plantejaran preguntes.

Fase de procés

Iniciaran el laboratori de plantes amb la germinació de llavors per observar-ne el procés de creixement a partir d’unes pautes d’observació.

Planificaran diferents tallers d’experimentació per donar resposta a diferents preguntes sobre el món vegetal: què necessiten les plantes per viure?, per on circula l’aigua en una planta?, per què les fulles de moltes plantes són de color verd?…

Observaran per aprendre a reconèixer plantes i classificar-les en grups: arbres, arbustos i herbes.

Cercaran informació per donar resposta a les preguntes plantejades al llarg de tot el projecte.

Escolliran i prepararan els tallers que portaran a terme en la jornada científica «El món de les plantes».

Fase de tancament

Resoldran l’encàrrec amb la celebració de la jornada científica «El món de les plantes».

Faran una avaluació individual i conjunta amb una dinàmica de joc per reflexionar i dialogar sobre el procés d’aprenentatge i la importància del món vegetal.

Volem que els nens i nenes...

… entenguin el món vegetal com un element bàsic de la biodiversitat.

… aprenguin a observar i descriure el món vegetal.

… apreciïn l’estudi de camp com a eina per conèixer l’entorn immediat.

… consultin i interpretin la informació rellevant per estudiar les plantes.

… experimentin sobre diferents aspectes del món vegetal.

… observin i recullin dades per descobir què necessiten les plantes per viure, les seves parts i les interrelacions amb el medi que les envolta.

… es facin bones preguntes i mantinguin una actitud curiosa al llarg del projecte.

… coneguin el seu entorn natural més pròxim, amb l’objectiu que gaudeixin, protegeixin i estimin la natura i els espais verds que ens envolten.

… comuniquin i ensenyin els seus aprenentatges sobre el món vegetal.

… contactin amb entitats i institucions del municipi.