LA PUBERTAT, UN PAS ENDAVANT!

Encàrrec: Celebrar un festival de curtmetratges sobre la pubertat.

El projecte comença amb el testimoni de diferents joves parlant sobre els canvis que experimenten durant la pubertat. A partir d’aquests testimonis, es defineix aquesta etapa d ela vida, s’explica l’encàrrec del projecte i es fa un recull d’idees prèvies.

Al llarg del projecte es va construint un glossari i un mapa conceptual, que s’han d’anar actualitzant a mesura que s’avanci.
Es treballen els canvis físics: l’aparell reproductor (cerca d’informació i dossier), els canvis en el cos (dinàmiques de grup) i la identitat sexual (visionament d’un curtmetratge). Es treballen també els hàbits saludables: l’alimentació (reflexió a partir d’un documental), l’exercici físic (organització d’una gimcana) i la prevenció de malalties (pràctiques de laboratori).
S’incideix també en els canvis psicològics: reflexió sobre els sentiments propis (planificació d’un conte) i l’expressió de les emocions (creació d’una polirítmia) i, finalment, s’analitzen els canvis socials: la relació amb la família (elaboració d’una enquesta) i la relació amb els companys (jocs i visionament de fragments d’una pel·lícula).

Tots aquests aspectes han de servir per decidir el tema del curtmetratge que ha d’elaborar cada grup. Preparar el guió, el rodatge i l’edició del curtmetratge també forma part de l’encàrrec del projecte, que finalitzarà amb la celebració del festival.

Recomanat per al Cicle Superior de Primària