LA PREHISTÒRIA: UN VIATGE AL PASSAT

Encàrrec: Muntar una fira de la Prehistòria.

El projecte arrenca amb la visualització d’un fragment de la pel·lícula La recerca del foc. A partir d’aquí, es demana als alumnes què saben del tema, se’ls explica l’encàrrec i construeixen un mural de coneixement. Tot seguit, formen els grups base i s’imagina la fira.

Durant la fase de procés, construeixen un fil cronològic, elaboren un mapa conceptual dels diferents temes que hauran investigat i escriuen un informe sobre diferents aspectes de la Prehistòria.
A mesura que avança el projecte, els alumnes han de revisar i anar completant el mural. Se’ls demana també que experimentin a través de diferents laboratoris per posar en pràctica diverses activitats relacionades amb la Prehistòria (pintures rupestres, eines, ceràmica, farina…) i, finalment, n’han de fer una exposició oral.

Per acabar de preparar la fira, dissenyen i organitzen els diferents espais i els estands que tindrà i fan cartel·les per a aquestes instal·lacions.

El projecte finalitza amb la celebració de la fira i una valoració final.

Recomanat per al Cicle Superior de Primària

Mentors:

Aquest projecte projecte compta amb la col·laboració del MAC (Museu d’Arqueologia de Catalunya), que s’ofereix a cedir un dels seus centres per a la cleebració de la fira.