LA CRISI AMBIENTAL

Encàrrec: Elaborar una monografia sobre la crisi ambiental.

L’objectiu d’aquest projecte és la sensibilització dels alumnes sobre els problemes mediambientals que sofreix el planeta alhora que aprenen a desenvolupar un mètode d’investigació d’una manera científica.

El projecte consta de tres moments fonamentals. En primer lloc, es duu a terme una introducció al mètode científic consistent en la investigació de tres casos de problemàtica ambiental relacionats amb l’escalfament del planeta. En un segon moment, aquest problema genèric ens servirà per dur a terme una investigació en grup que permetrà elaborar un primer reportatge per a la monografia, així com unes infografies i unes pancartes de denúncia. En tercer i últim lloc, es repetirà l’experiència de forma individual amb una problemàtica mediambiental de lliure elecció, cosa que permetrà consolidar els procediments i les competències treballades.

Tot plegat servirà per elaborar la monografia que presentarà tota la clase en un acte públic.

Recomanat per al 1r Cicle de l'ESO

Mentors:

Aquest projecte compta amb la col·laboració del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, que s’ofereix a monitorar la producció de les monogafies i aconsellar l’alumnat per millorar-les.