INVENTEM MÀQUINES

Encàrrec: Exposició de màquines inventades.

Fase de presentació

Fil conductor: El conte La caixa de les peces trobades va portant els nens i nenes al recorregut del seu projecte de treball.

Encàrrec: Inventar una màquina, fer-ne la maqueta i organitzar una exposició col·lectiva.

Fase de procés

Es faran preguntes i recolliran informació sobre què és una màquina, on se’n troben, com són per dintre, què les fa funcionar…

Planificaran i s’organitzaran per imaginar, inventar i construir una màquina.

Connectaran el que han descobert amb allò`que passa al seu entorn, buscant paral·lelismes, semblances i diferències, perills, avantatges, necessitats i oportunitats relatives al món de les màquines i la tecnologia.

Fase de tancament

Resoldran l’encàrrec: prepararan una exposició amb les màquines inventades. Recolliran una avlauació dels assitens.

Volem que els nens i nenes...

… observin el seu entorn, hi reconeguin la presència de màquines i es fixin en la seva utilitat.

… descobreixin la cpacitat creativa que tenim totes les persones.

… descobreixin que les màquines estan formades de petites unitats.

… investiguin què fa funcionar les màquines.

… reflexionin sobre què ens aporten les màquines i la tecnologia.

… reflexionin sobre com ens podem relacionar amb les màquines d’una manera adequada.

… valorin la importància d’observar, imaginar i crear.

… aprenguin a escoltar-se, a respectar la diversitat d’opinions i a treballar en equip.

… creïn un imaginari proper sobre el món de les màquines i la tecnologia.

… se sentin petits inventors i persones capaces de crear objectes útils.