HOMINITZACIÓ I HUMANITZACIÓ

Encàrrec: Creació d'un museu dels inicis de la humanitat.

L’objectiu d’aquest projecte és que els alumnes assoleixin coneixements i competències sobre el procés d’hominització per tal d’aplicar-los en la creació d’un museu que tracti el tema.

Després d’una introducció que serveix per desmuntar certs mites sobre la prehistòria i per presentar el projecte, s’investiguen els canvis biològics que va experimentar la humanitat al llarg del procés d’hominització.

Tot seguit es durà a terme una recerca sobre les migracions dels primers éssers humans i s’estudiaran les eines i la tecnologia prehistòriques. Posteriorment, s’investigarà sobre altres aspectes característics dels éssers humans d’aquella època, com l’alimentació, la socialització, les manifestacions artístiques i les creences.

Cadascuna d’aquestes tasques d’investigació anirà acompanyada de la preparació d’una part del museu; també doanarà lloc a una sèrie de produccions, com ara un fris cronològic, una locució per a un vídeo científic, un mapa, un mural i un conjunt d’eines.

Tot plegat permetrà crear el museu seguint les directrius planificades al llarg del projecte.

Recomanat per al 1r Cicle de l'ESO

Mentors:

Aquest projecte compta amb la col·laboració del Museu d’Arqueologia de Catalunya, que s’ofereix a allotjar temporalment les exposicions elaborades per l’alumnat.