GRÈCIA I LES ESTRELLES

Encàrrec: Fer una rèplica d'un vas arcaic.

Des d’un doble vessant, científic i històric, el projecte té com a objectiu l’estudi de l’univers tal com el veien els grecs i tal com el percebem en l’actualitat.

Al principi del projecte es presenta un fragment d’un vas grec arcaic decorat amb motius d’animals. L’objectiu final serà la reproducció completa del vas.

Per tal d’assolir l’objectiu desitjat, l’alumnat haurà de deduir que els motius que s’hi reprodueixen són constel·lacions, per a la qual cosa haurà de dur a terme una recerca sobre diferents aspectes de la societat i la cultura grega. Aquest aprenentatge es complementarà amb un estudi de la visió actual de la creació i la composició de l’univers, les galàxies i el nostre sistema solar.

De cada tasca en sortiran aprenentatges encaminats a descobrir i reproduir el vas arcaic, alhora que es planteja la creació de molts altres productes valuosos, com un fris cronològic, un mapa conceptual, fitxes temàtiques i un joc de cartes astronòmiques.

Finalment, es proposa la celebració d’un simposi que servirà per presentar el vas i exposar els aprenentatges assolits al llarg del projecte.

Recomanat per al 1r Cicle de l'ESO

Mentors:

Aquest projecte compta amb la col·laboració del Museu d’Arqueologia de Catalunya, que s’ofereix a exposar les rèpliques del vas arcaic a les seves instal·lacions i a allotjar-hi la celebració del simposi.