GIMCANA DE SALUT

Encàrrec: Organitzar una gimcana de salut.

Fase de presentació

Fil conductor: Un joc de taula els va proposant reptes relacionats amb les parts del cos i el seu funcionament i els introdueix al treball a fer.

Encàrrec: Organitzaran entre tot el grup una gimcana amb proves relacionades amb la salut, i la duran a terme.

Fase de procés

Es faran preguntes i recolliran informació sobre com funciona el cos i com interactua amb l’entorn, a partir d’experiments, simulacions, construcció de maquetes, jocs, consulta d’informació, etc.

Planificaran la gimcana i s’organitzaran en equips de treball per investigar i adquirir nous coneixements.

Connectaran el que han descobert amb el funcionament de difrents parts del cos. I reflexionaran sobre els hàbits bàsics de salut, alimentació, exercici, descans i higiene, i n’elaboraran un decàleg.

Fase de tancament

Resoldran l’encàrrec: organitzar una gimcana de salut. Decidiran per a qui la faran, la prepararan i la duran a terme.

Volem que els nens i nenes...

… identifiquin, representin i prenguin consciència de les característiques del propi cos.

… descobreixin, dedueixin, investiguin i reflexionin sobre el funcionament del cos.

… valorin la relació entre salut i benestar i la pràctica de determinats hàbits.

… reflexionin sobre la importància de tenir uns hàbits saludables.

… valorin la importància d’escoltar i respectar opinions diferents.

… coneguin la feina de diferents professionals que treballin en l’àmbit de la salut.

… organitzin i facin la gimcana.

… preparin una presentació.

… observin les formes i les proporcions del cos.

… valorin el projecte.

… treballin conjuntament en la superació de l’encàrrec.