FEM CANVIS AL NOSTRE BARRI

Encàrrec: Dissenyar una acció de millora al barri i portar-la a terme amb l'objectiu de cooperar a millorar la vida d'un col·lectiu dels veïns del barri.

Fase de presentació

Fil conductor: Els testimonis de diferents personatges que viuen en un edifici explicaran tot allò que constitueix un barri i introduiran temàtiques que es treballaran al llarg del projecte.

Fase de procés

Obtindran informació del barri a partir d’una enquesta i d’una petita investigació, en grup, sobre una entitat o servei concrets.

Entre tots faran una pluja d’idees de possibles accions i en triaran una.
S’analitzarà si aquesta proposta compleix, a grans trets, les característiques de l’aprenentatge servei.

Planificaran i executaran l’acció escollida. Prepararan tot el material necessari per dur-la a terme. Plantejaran una avaluació al col·lectiu a qui va dirigida i també faran una comunicació final sobre el procés i els resultats de l’acció.

Fase de tancament

Valoraran tant el procés dut a terme en el desenvolupament de l’encàrrec com el procés d’aprenentatge individual i en grup.

Es proposaran una nova possible acció a fer.

Volem que els nens i nenes...

… juguin a jocs cooperatius per valorar el treball en equip.

… recullin dades sobre el barri i investiguin les entitats i serveis que hi ha.

… acordin l’acció a fer al barri, l’organitzin i la planifiquin.

… executin l’acció acordada.

… creïn i escenifiquin una situació d’un barri.

… duguin a terme un aprenentatge i l’ensenyin als companys.

… avaluin i valorin el projecte.

… col·laborin conjuntament en la superació de l’encàrrec.