EXPERIMENTEM JUGANT

Encàrrec: Crear un pòster científic per explicar les conclusions de les pròpies investigacions.

Fase de presentació

Fil conductor: l’Equip de científics Vadeciència els proposa l’encàrrec i els va enviant correus electrònics al llarg del projecte.

Fase de procés

Aprendran a fer-se bones preguntes, descobriran què és el mètode científic. A partir de l’observació d’una situació de l’entorn proper amb una mirada científica, els nens i nenes aprendran a formular-se bones preguntes, a obrir nous interrogants…, i, per grups, consensuaran un tema d’investigació.

Descobriran quin és l’itinerari d’una investigació i investigaran sobre un tema. Experimentaran, formularan bones preguntes, plantejaran hipòtesis, planificaran, prepararan i executaran l’experiment davant la resta de grups.

Intercanviaran coneixements entre grups, prendran nota de les seves observacions, ofrmularan noves preguntes i elaboraran les pròpies conclusions.

Fase de tancament

Resoldran l’encàrrec: crear un pòster científic. El compartiran i plantejaran noves preguntes.

Volem que els nens i nenes compreguin que...

… per dur a terme una investigació cal seguir el mètode científic.

… per poder investigar necessitem fer-nos bones preguntes.

… la matèria té diferents propietats que podem comprovar amb l’experimentació.

… el pòster científic és un tipus d’eina que permet comunicar i divulgar allò que s’ha descobert o experimentat.

… la interacció positiva entre tots els membres de l’equip facilita la superació del repte i contribueix a l’aprenentatge de cadascú.