EXPEDICIÓ A L'ANTÀRTIDA. UN MÓN PER DESCOBRIR

Encàrrec: Simposi sobre l'Antàrtida.

L’objectiu d’aquest projecte és conscienciar l’alumnat sobre la realitat actual de l’Antàrtida i dels perills existents per a aquest continent. Per tal de dur a terme l’encàrrec, l’alumnat haurà de desenvolupar una recerca sobre múltiples aspectes d’aquest continent.

Després d’una primera aproximació a la realitat de l’Antàrtida i els diferents problemes que pateix, es procedirà a un aprenentatge de les principals característiques geogràfiques del continent. A continuació, es durà a terme una recerca sobre les diferents expedicions que han explorat el continent al llarg de la història, així com sobre l’actual presència humana a la zona. Finalment, es faran diferents tasques al voltant dels perills que afecten l’Antàrtida des d’un punt de vista mediambiental: el desglaç, la pèrdua de biodiversitat i el turisme.

Al llarg del projecte, l’alumnat haurà d’elaborar un mural i un diari d’expedició que serviran de registre i reflexió sobre tots els aprenentatges. Alhora, es duran a terme una sèrie de produccions valuoses, com un núvol de paraules, un interruptor crepuscular i diversos experiments científics. L’objectiu de tot plegat serà la consecució d’una sèrie de ponències sobre temes diversos, que seran exposades en un simposi.

Recomanat per al 1r Cicle de l'ESO

Mentors:

Aquest projecte projecte compta amb la col·laboració de  responsables de la UTM (Unitat Tècnica Marina) destinats a la base antàrtica Juan Carlos I, que s’fereixen a contactar amb els centres per conferenciar amb els alumnes.