ESCULTURES MOLT PERSONALS

Encàrrec: Crear una escultura personal i organitzar una mostra conjunta d'escultures.

Fase de presentació

Fil conductor: Un personatge misteriós que els nens i nenes aniran creant de forma paral·lela al treball d’autoconeixement personal, és qui els acompanya al projecte.

Fase de procés

Es faran preguntes i recolliran informació sobre com són per dins i per fora i com es relacionen amb els altres. Observaran escultures, crearan un personatge i descobriran el significat del propi nom, les seves preferències, les característiques físiques, les emocions, les relacions amb els altres…

Es planificaran per imaginar, inventar i crear un personatge i una escultura personal.

Valoraran allò que han après d’ells mateixos, ho compartiran amb la resta de companys i reflexionaran sobre la importància de l’autoconeixement i la responsabilitat sobre els propis hàbits i la importància de la cooperació i el respecte entre les persones.

Fase de tancament

Resoldran l’encàrrec: crear una escultura personal i organitzar una mostra d’escultures. I faran una valoració individual i conjunta del projecte.

Volem que els nens i nenes...

… identifiquin, representin i prenguin consciència de les característiques del propi cos.

… descobreixin com són per dins i per fora.

… identifiquin emocions i sentiments propis i dels altres en situacions quotidianes.

… reflexionin sobre com es relacionen amb els altres.

… identifiquin valors i estratègies que afavoreixin la convivència.

… valorin la relació entre salut i benestar i la pràctica de determinats hàbits.

… reflexionin sobre la importància de saber escoltar els companys.

… estiguin oberts a escoltar i respectar opinions diferents de les seves.

… valorin la diversitat física i les qualitats de les persones en un context de respecte universal.

… se sentin valorats, respectats i únics pel fet de ser com són.