ELS DRETS HUMANS LA POBRESA

Encàrrec: Campanya a favor dels drets humans.

L’objectiu d’aquest projecte és la conscienciació de l’alumnat de l’existència de la pobresa i la vulneració dels drets humans al nostre país i arreu del món.

Després d’una introducció que servirà per definir els conceptes de pobresa i de drets humans, l’alumnat haurà de dur a terme tota una sèrie d’aprenentatges que tindran a veure amb aquests dos conceptes.

D’aquest aprenentatge en sorgiran iniciatives destinades a la confecció de diverses produccions que permetran la difusió de la campanya: un mural alfabet, un clipmetratge de sensibilització, una infografia, un poema objecte, la creació d’una ONG, un pòster i un vehicle de joguina.

Aquesta campanya es donarà a conèixer mitjançant diverses accions de difusió, que es duran a terme al llarg del projecte i fins a arribar a l’acte final de cloenda: una fira sobre els drets humans, en què l’alumnat exposarà totes les seves produccions i els coneixements assolits.

Recomanat per al 1r Cicle de l'ESO

Mentors:

Aquest projecte compta amb la col·laboració de Càritas, que s’ofereix a rebre les iniciatives de l’alumnat, així com a anar als centres educatius a fer xerrades al voltant de la pobresa.