EL MUNICIPI, CASA TEVA

Encàrrec: Fer una guia digital o de paper per a persones nouvingudes o visitants del municipi.

Fase de presentació

Fer una guia digital o de paper per a persones nouvingudes o visitants del municipi per poder-los explicar com és.

Faran un itinerari pel municipi seguint un joc de pistes, per conèixer i donar veu a persones que hi visquin.

Fase de procés

Investigaran el municipi a partir de fonts directes i indirectes: situació geogràfica, organització de govern, història, població, patrimoni, festes i tradicions.

Dissenyaran una guia sobre el municipi, amb aportacions personals relacionades amb les seves percepcions o emocions, afegint-hi racons especials, festes apreciades, etc.

Elaboraran, per grups, el contingut i el disseny de les pàgines de la guia.

Fase de tancament

Resoldran l’encàrrec de fer la guia del municipi i la presentaran, si és possible, a persones o institucions relacionades amb l’àmbit de l’acollida.

Volem que els nens i nenes...

… investiguin els aspectes que identifiquen el seu municipi: la situació geogràfica, l’organització de govern, la història, la població, el patrimoni, les festes i tradicions…

… observin, analitzin i recullin les dades obtingudes del municipi.

… expressin els sentiments de pertinença al municipi.

… reconeguin el valor patrimonial i l’entorn natural del seu municipi, per gaudir-lo i protegir-lo.

… valorin la importància i la necessitat de les normes de convivència.

… coneguin l’estructura i les funcions de l’Ajuntament.

… es facin bones preguntes i mantinguin una actitud curiosa al llarg del projecte.

… transmetin una actitud d’acollida envers les persones i col·lectius nouvinguts al municipi.

… comuniquin i ensenyin els seus aprenentatges sobre el municipi.

… contactin amb entitats i institucions del municipi.