BENESTAR A L'ESCOLA. JORNADA PARTICIPATIVA

Encàrrec: Preparació i celebració de la diada «Millorem l'escola».

L’escola, el benestar i els processos participatius són els pilars d’aquest projecte. S’inicia el projecte amb el visionament d’un vídeo que serveix d’exemple de com es pot reconvertir un espai amb la col·laboració i participació d’un col·lectiu.

Aquest projecte proposa als alumnes que pensin en diferents accions que, segons ells, poden suposar una millora de la seva escola, que n’escullin una en un procés participatiu i que la duguin a terme durant la celebració de la diada «Millorem l’escola».

Abans de determinar quina acció es farà, s’estudiarà el concepte de sostenibilitat i es duran a terme diferents activitats experimentals sobre els següents temes: l’aigua, l’energia, els materials i els residus, la mobilitat, la biodiversitat i el soroll. Després, per grups, caldrà fer una diagnosi per avaluar i conèixer l’estat o situació d’aquests aspectes a l’escola (redacció d’informes). També caldrà identificar, a partir de les opinions de tots els companys i companyes (entrevistes), els elements que aporten benestar a l’escola.

La creació d’un Espai d’Informació serà molt útil per anar exposant tot el material que es vagi construint al llarg del projecte.

La celebració de la diada marca la cloenda del projecte amb una postrior valoració tant del grau de participació de les persones que hi han intervingut com del procés que s’ha seguit per fer-la. El pla d’acció es durà a terme a partir de les propostes de tots i es farà un disseny del procés participatiu perquè tothom pugui implicar-s’hi.

Finalment, i un cop concretada l’acció que es farà, tindrà lloc la celebració de la diada, així com la vlaoració i avaluació generals del projecte.

Recomanat per al Cicle Superior de Primària