ÀLBUM DE PAISATGES

Encàrrec: Elaborar un àlbum de paisatges que serà un recull de totes les mirades i interpretacions del paisatge i que es podrà deixar en préstec.

Fase de presentació

Fil conductor: Un fotògraf ha recollit un àlbum de fotografies de paisatges que tenen un lligam emocional amb diferents persones. A través d’un petit enigma visual, s’aniran descobrint les imatges mica en mica, per descobiri de quin paisatge es tracta.

Fase de procés

A partir de l’observació indirecta (fotografies i obres pictòriques) de diferents paisatges del nostre entorn, els classificaran amb criteris lliures i descobriran pistes que ajudin a interpretar-los.

En grup, portaran a terme una sèrie de jocs i activitats amb l’objectiu de descobrir el paisatge proper a través dels sentits: fotografiar el paisatge, observar els colors, escoltar els sons i sorolls, tocar el paisatge, identificar les olors del paisatge, etc. Aplicaran diverses tècniques per confeccionar el seu àlbum de paisatges.

Coneixeran accions que poden ajudar a preservar els paisatges i en portaran a terme una. Inclouran pàgines temàtiques en el seu àlbum. Comunicaran l’encàrrec i recolliran les impressions de les personas que han vist l’àlbum.

Fase de tancament

Resoldran l’encàrrec, el compartiran i en faran l’avlauació final. Extrauran conclusions del projecte, elaboraran postals del seu paisatge proper i les compartiran amb nens i nenes d’arreu del país per donar-los a conèixer el projecte que han dut a terme.

Volem que els nens i nenes comprenguin que...

… el paisatge és molt ric i divers.

… la intervenció humana modifica el paisatge.

… és important valorar el nostre paisatge proper.

… si observem bé els paisatges hi ha moltes pistes que ens ajuden a fer-ne interpretacions.

… tots els sentits ens apropen a percebre el paisatge.

… un àlbum de paisatges ens permet recollir a través del llenguatge, la pintura, la fotografia… com són i com percebem els paisatges i que es pot compartir amb altres persones.

… la feina individual i el treball cooperatiu per resoldre l’encàrrec fan que el resultat sigui més ric.